Social og Beskæftigelse (pdf 70 KB) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Social og Beskæftigelse (pdf 70 KB) - Aarhus.dk

Fokusområde:TemaIndsats overfor ledigePå beskæftigelsesområdet er den primære opgave at motivereog kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne begåsig på arbejdsmarkedet eller i det etablerede uddannelsessystem.Målet er i tråd med den nationale målsætning om at begrænseantallet af ledige med mere end tre månederssammenhængende ledighed mest muligt.MålVeje til måletAntallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængendeoffentlig forsørgelse skal begrænses til 5.435personer pr. december 2012Alle borgere, der søger om kontanthjælp i Aarhus Kommune,kommer i løbet af den første uge i et straksafklaringsforløb.Målet med straksafklaring er, at den ledige hurtig fårlagt en plan for job eller uddannelse. Unge uden uddannelseskal somudgangspunkt have en uddannelsesplan. Aarhus Kommuneprioriterer samarbejdet med virksomhederne, og skaberherigennem mangejobåbninger for de ledige.Fokusområde:TemaUnge skal have en uddannelsePå beskæftigelsesområdet er den primære opgave at motivereog kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne begåsig på arbejdsmarkedet eller i det etablerede uddannelsessystem.Århus Kommune ønsker, at gå forrest i forhold til regeringensmålsætning om at ”95 pct. af en ungdomsårgang skalopnå mindst en ungdomsuddannelse inden 2015”.Derfor skal mindst 95 % af de 24-årige skal have gennemførten ungdomsuddannelse i 2013MålVeje til måletMindst 93 % af de 24 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelsei 2012Alle unge under 25 år, som søger kontanthjælp, henvisesstraks til enuddannelsesvejleder. For unge, som ikke umiddelbart kanprofitere at detordinære uddannelsessystem, søges der tilrettelagt særligeuddannelsesforløb fx EGU og STU. Ved frafald fra en ungdomsuddannelse,gives der vejledning og støtte, sådan at

More magazines by this user
Similar magazines