86 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk
  • No tags were found...

86 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Sæt kryds ikalenderen nu!Invitation til dialog:Forskning, uddannelse og erhverv- sammen eller hver for sig?De højere læreanstalter leverer to ting til erhvervet og dermed til samfundet: Kandidater og viden.Problemet med geodata og GIS som fagområde er, at aktiviteterne er spredt ud over en lang rækkeuniversiteter og forskningsinstitutioner.Nogle af de store spørgsmål er:• Får erhvervet de kandidater og den viden, der er behov for?• Har forskningen indenfor fagområdet en profil der er klar nok i bevillingsgivernes øjne?• Kan samarbejdet mellem erhverv og forskning udbygges til i højere grad at skabe fælles fodslagog forståelse?Geoforums Forskningspolitiske Udvalg inviterer til dialogdag den 31. august 2007Der henvises i øvrigt til artiklen ’Forskningen og erhvervslivet – sammen eller hver for sig?’ igeoforum.dk nr. 79 som kan hentes på www.geoforum.dk.Dagens program vil blandt andet byde på:• Forskning og undervisning i geografisk informationsteknologi, og anvendelser ved de højerelæreanstalter i DK v/ Thomas Balstrøm, KU• H vilke geo-IT kompetencer, projekter og faglig viden efterspørger det offentlige og private erhverv- lige nu og inden for de kommende år? Med indlæg fra ScanKort a/s, Grontmij | Carl Bro, enkommunal planlægningsmyndighed, Geomatic Aps og Kort & MatrikelstyrelsenOg der vil være debat og konklusioner på disse spørgsmål:• Hvad skal universiteterne sætte fokus på i undervisningen, i forskningen og i forbindelse medsamarbejde?• Hvilke fælles projekter universiteterne og erhvervslivet sammen kan sætte fokus på?• Hvilken undervisning det vil kræve?• Hvilke forskningsmæssige kompetencer der er behov for, samt på hvilken måde kan samarbejdsprojekterorganiseres?• Hvilke projekter kan/bør der samarbejdes om?• Hvilken rolle kan Geoforum spille?Sted: Geografisk Institut, Københavns UniversitetØster Voldgade 10a, mødelokalet på anden salDeltagelse er gratis.Tilmelding på www.geoforum.dkFor yderligere information, kontakt:Hans Skov-Petersen - hsp@life.ku.dk– 35 33 18 16,Thomas Balstrøm – tb@geogr.ku.dk– 35 32 25 35eller Geoforums sekretariat4 geoforum.dk86 • juli/august 2007

More magazines by this user
Similar magazines