Goldkøer på græs - LandbrugsInfo

ecoadvice.dk

Goldkøer på græs - LandbrugsInfo

Goldkøer på græs– uden mælkefeberÆldre køer får mælkefeber omkring kælvning, når deres stofskifte ikke kan modstå tabet af calciumtil mælkeproduktion. Forbered derfor køerne på deres kommende calcium-omsætning – før de kælver– også under afgræsning. Og dæk deres øgede calciumbehov ved kælvning.Før kælvningTurbo påcalciumomsætningenModsat, hvad man ellers skulle tro, er etlavt indhold af calcium i foderet 2-3 ugerfør kælvning vigtigt for forberedelsenaf køernes calciumomsætning til kælvning.Det lave indhold af calcium betydernemlig, at koen begynder at mobiliserecalcium fra knoglevæv, forøger sin udnyttelseaf calcium i foderet og nedsætterudskillelsen af calcium via nyrerne.Kløvergræsmarker med et højt udbytte erderfor en dårlig idé til goldkøer, fordi calciumindholdeti kløver er højt. I stedet vilet begrænset græstilbud være hensigts-mæssigt. Det kan være i form af nedsatareal eller tid på arealet suppleret medstaldfoder - eller anvendelse af vedvarendegræsarealer med lav eller ingenkløverandel.Vær opmærksom på kalium ogmagnesiumKaliumindholdet i græs er også en vigtigmodspiller. Det skyldes, at et højt kaliumniveaubidrager væsentligt til en positivCAB-værdi (Cation Anion Balancen) i foderrationen.En høj CAB-værdi nedsætterkroppens evne til at øge calciumstofskiftet.Et højt kaliumindhold i foderet vildesuden nedsætte køernes optagelseaf magnesium fra foderet med op til trefjerdedele. Det er uheldigt, fordi magnesiummangelogså hæmmer calciumstofskiftet.Goldkøer bør derfor heller ikkeafgræsse stærkt kalium-gødede græsmarker.Tildel vitaminer og mineralerFor at sikre, at køerne på græs i øvrigt fårtilstrækkeligt af alle mineraler og vitamineri goldperioden, bør de tildeles minimum100 g goldmineraler pr. ko pr. dag.Ved kælvningGiv laktationsfoder ationsfoder og høLigeså vigtigt det er at holde et lavt calciumniveaui goldperioden, ligeså vigtigter det at sørge for et tilstrækkeligt calciumniveaui foderrationen ved kælvning.Derfor skal kælvekøer ikke fodres somgoldkøer, men tilbydes friskblandet laktationsfoderog i øvrigt have adgang tilhø eller andet godt strukturfoder af hensyntil vomfunktionen.Pas ekstra godt på risikokøerneRisikokøer er køer, som kælver formindst tredje gang, som typisk har haftet langt kælvningsinterval og er i forgodt huld (> 3,75). Det er en rigtig godidé at give disse køer oralt calcium* ogtempereret vand ved kælvning for atundgå mælkefeber og følgevirkningerneaf sygdommen.Undgå sygdom ved kælvningKælvningsbesvær, yverbetændelse ogtilbageholdt efterbyrd ses ofte i sammenhængmed mælkefeber. Derfor erdet vigtigt at tilse, at kælvningerne forløbernormalt. Hvis yverbetændelserved kælvning er et problem, er det ogsåvigtigt at sikre en god hygiejne og athave en yversundhedsstrategi, fx patteforseglingved afgoldning. Og endeligt:nedsat immunforsvar er hovedårsagentil tilbageholdt efterbyrd – endnu engod grund til at optimere fodring, sænkestressniveauet og højne pasningskvaliteteni goldperioden.*Oralt calciumDe eneste godkendte midler, der kan anvendessom oralt calcium til økologiskekøer i Danmark, er baseret på calciumpropionat. Brug af calcium proprionat erkun tilladt efter diagnose og anvisning fradyrlæge – eksempelvis som efterbehandlingtil et dyrlægebehandlet mælkefebertilfældeeller efter aftale i forbindelse medsundhedsrådgivning til særlige risikokøer.Dosis bør være ca. 340 g calcium proprionatsvarende til ca. 74 g calcium vedkælvning og igen 12 timer efter. Orale calciummidlertil brug i konventionelle besætningerer typisk baseret på det billigereindholdsstof calciumchlorid. Her erdosis ca. 138 g calciumchlorid svarendetil 50 g calcium. Anvendelse af oralt calciumi konventionelle besætninger kræverikke dyrlægens anvisning.


Tjek selv!– Gør du nok for at undgåmælkefeber i afgræsningssæsonen?1. AfgoldningEr huld ved afgoldning altid optimalt, dvs. pænt huld, ikke for tynd – ikke for tyk (huldscore 3,25 – 3,75)?✔2. Goldperiode – sidste 2-3 uger før forventet kælvningStyrer du aktivt goldkøernes foder- og næringsstofoptagelse på græs i goldperioden?– ved at have goldkøerne gående på vedvarende græsarealer med lav eller ingen kløverandel og, hvorkalium gødskningen er begrænset?– ved restriktiv afgræsning i form af et begrænset antal timer på græs pr. døgn eller mindre areal pr. dyrsuppleret med staldfoder (goldkoration)?– ved at give goldkøerne mineraler svarende til minimum 100 g goldmineraler pr. ko pr. dag?Tilses goldkøerne dagligt, så evt. sygdom opdages og behandles?3. KælvningEr huld ved kælvning altid optimalt dvs. pænt huld ikke for tynd – ikke for tyk (huldscore 3,25 – 3,75)?Har køerne mulighed for at udføre normal kælveadfærd og yngelpleje i rene omgivelser?Overvåger du alle kælvninger?Har du faste procedurer for, hvornår og hvordan du og dine ansatte yder fødselshjælp?Får risikokøer oralt calcium og tempereret vand i forbindelse med kælvning*?Fodres kælvende køer med en frisk udgave af de malkende køers calciumrige ration og har de fri adgangtil hø eller andet godt strukturfoder?Huld: For tynd – 2,75 Huld: Tilpas – 3,25 Huld: For fed – 4,50

More magazines by this user
Similar magazines