VOGNMANDSSPECIALISTERNE - TaxiDanmark

taxidanmark.com

VOGNMANDSSPECIALISTERNE - TaxiDanmark

Stor interesse for nyfaceliftet E-klasseMidt i april måned kommerde første modeller af en nyfaceliftet E-klasse til landet medbl.a. en ny 2-liters benzinmotormed 211 hestekræfter og etbrændstofforbrug der rækkertil 17,2 km/ l. Dermed placererden sig i en energiklasse, derkan anvendes til taxi.Der vil dog stadig være mestøkonomi i diesel til taxi og hosMercedes-Benz CPH i Herlevforventes den nye benzinmodelkun at have interesse blandt enkelteenligkørende vognmænd.Topfarten er lige over 240 km/t og den rykker fra 0-100 km/ tpå under 8 sekunder.Udseendet på den nye udgaveaf E-klassen, med de traditionelledieselmotorer, er blevet mod-taget godt af taxivognmændene.Udseendet er en anelse skarpereog mere sporty og ungdommeligmed bl.a. en ny kølerhjelmog lygter med LED-teknologitil køre- og blinklys. Frontener udformet i to forskellige udgaver- med eller uden indbyggetstjerne i fronten. Alt efter om deter en Classic- eller Avantgardemodel.Hos Mercedes-Benz CPH iHerlev har efterspørgslen alleredeværet stor:”Vi har afsat næsten hele vorestildeling og leverer de førsteeksemplarer i midten af aprilmåned. Der er kun få stationcarstilbage i den første leverence,”fortæller salgskonsulent, ThomasZimdahl fra Mercedes-Benz CPH.12 TAXI DANMARK MARTS - 13


Alderen tynger i StorkøbenhavnAf Espen OlsenDen triste udvikling i taxibrancheni Storkøbenhavn fortsætter meduformindsket fart. Antallet afvogne reduceres stadig månedfor måned og ved udgangen affebruar måned 2013 var der2.047 biler i Region Hovedstaden(ekskl. Bornholm).Det er især blandt vognmændmed kun en enkelt tilladelse, atantallet falder og der er nu kun958 tilbage - svarende til 46 procent.For 10 år siden var dennegruppes andel oppe på over 52procent.Vognmænd med fem eller fleretilladelser er antalsmæssigt”uberørte” af krisen og har væretdet i flere år, idet der kun harværet en enkelt frafald og detvar i 2012 på grund af dødsfald.Aldersfordelingen i taxibranchenblandt vognmænd er særliginteressant at kigge nærmerepå. Gennemsnitsalderen foralle vognmænd er nemligoppe på omkring 61 år, og forvognmænd med flere end 11tilladelser er gennemsnitsalderenoppe i nærheden af 70 år.Og havde det ikke været fordien enkelt vognmand i netopdenne gruppe er en del yngre,ville gennemsnitsalderen fordenne gruppe have været endel højere. Gruppen tæller 13vognmænd, som tilsammen har224 taxitilladelser - svarendetil 11 procent af den samledevognpark.Den høje gennemsnitsalderkommer af naturlige årsagersnart til at gøre store indhug ivognmandsbestanden i Storkøbenhavnog derfor bør myndighedernenok gøre sig overvejelserom, hvordan dette problemskal tackles og måske undgås ifremtiden?Skal der fortsat anvendes anciennitetskrav,som absolut ikkeer med til at sænke gennemsnitsalderen,eller skal kraveneskærpes til nye og eksisterendevognmænd, der søger taxitilladelser,herunder også antal pr.vognmand. Og er det rimeligt, atvognmænd har retten til taxitilladelsernei al evighed, det er jotrods alt ikke en normal branchemed fri etableringsret og frikonkurrence?CAR CLEANING• Forsikringsskader• Taxi-service• Dæk & fælge• Diagnosetester• Car-cleaningNokian Sommerdæk* 205/60/16 kr. 3.400,-inkl. moms og afbalancering* 225/55/16 kr. 3.500,-inkl. moms og afbalancering4-hjuls udmålingSporing for og baghjulTilbud kun kr. 299,-normalpris kr. 499,-Taxi-tilbudBremseklodser foran kr. 500,-Bremseklodser bag kr. 500,-Lapning er gratisSkiftning af pærer er gratisAlle priser ekskl. momsÅbent: Man-fre kl. 8.00-16.30 • Lørdag kl. 9.00-14.00 • Akut-nødopkald tlf. 27 12 12 13Hvidsværmervej 163-165 • 2610 Rødovre • www.eco-steam-auto.dkTAXI DANMARK MARTS -13 13


Måtte opgive at køre en klagesag overfor Klagenævnet for UdbudI kamp mod gigantAf Tommy VertingMartin Tygstrup påpegede bl.a. ijurister for jurister og absolutsin klage, at hans interesser blevikke for en almindelig taxi- ellerIndehaveren bag minibusfirmaet,tilsidesat, når trafikselskaberneminibusvognmand,” erkenderTeam Tygstrup, Martin Tygstrupikke foretager kontrol af, atMartin Tygstrup, som af egenhar netop måtte opgive at køremange af byderne ikke opfylderøkonomi skulle kæmpe moden klagesag overfor Klagenævnetkonditionerne for at byde, vedoffentligt finansierede jurister.for Udbud, fordi det ville blive enfor dyr og tung sag at løfte.Martin Tygstrup havde indgivetikke at være i besiddelse af defornødne tilladelser, inden derbliver afgivet et bud.Martin Tygstrup kom ikke selv ibetragtning til kørselsopgaver veddet seneste udbud af flexkørselMartin Tygstrup undrer sig over, at Midttrafi kikke tjekker, hvor mange tilladelser vognmændenereelt har.en klage i forbindelse med tildelingaf kørsel efter det senesteDyrt at føre en klagesagved Midttrafik, fordi han havdebudt ind med øre-beløb og ikkeet hav af OST-tilladelser, menreelt havde de enkelte vogn-udbud af flexkørsel hos Midt-”Jeg havde brugt mange timerbudt i hele kroner og fik beske-mænd kun ganske få tilladelsertrafik. Klagen havde i første om-og meget energi og havde tilligeden, at buddet af den årsag ikkei forhold til den mængde kørselgang resulteret i, at udbuddetudgifter til en advokat, men måt-var konditionsmæssigt korrekt.de lagde ind på. Det burde ikkeblev sat på ’Stand by’ i tre uger.te alligevel kaste håndklædet,”Jeg gav mig efterfølgende tilkunne lade sig gøre,” fandt Mar-Men Martin Tygstrup fik det svarda det blev for kompliceret. Jegat nærlæse alt materialet ogtin Tygstrup. Men han blev afvistfra Klagenævnet for Udbud, atkom op imod en gigant, men fikfandt bl.a. ud af, at der var mangeaf jurister, der altså fandt, at hanhan ikke opfyldte de formelleet teknisk demokratisk problem,vognmænd blandt ansøgerne,ikke opfyldte de formelle krav, tilkrav, til at indgive en klage.fordi materialet er udformet afder havde oplyst, at de havdeat kunne indgive en klage.Hovedstadsområdets specialværkstedfor Mercedes-taxierReservedele til konkurrencedygtige priser:Vi skaffer reservedele til langt under normalprisen.Bl.a. converter, tandstang m.m.ServiceCenter-Nord ApSTlf. 48 21 01 21mobil 2498 6677 • 2498 6777Falkevej 19B · 3400 Hillerødservicecenternord@mail.dkwww.servicecenter-nord.dkNyeste PC-baseredetest- og fejlfindingsudstyr.Atle Westby og Jan Scheef, begge medmange års Mercedes-Benz erfaring, tilbydertaxiservice til konkurrencedygtige priser.Ingen fastpriser hos os-Du betaler udelukkendeefter forbrugt tid!* Opretning* Forsikringsskader* Glasskader* Pladearbejde* Autoskader* Motorreparation* Reparation af gearkasse* Fejlfinding/diagnosticering* Klima* Service m.m.14 TAXI DANMARK MARTS - 13

More magazines by this user
Similar magazines