Memo/Notat UK-DK - Politiken

multimedia.pol.dk
  • No tags were found...

Memo/Notat UK-DK - Politiken

MemoSubject:From:Potentielle negative historierKFD/TJUTo:Copy to:Date: 14-01-2013Oversigt over potentielle negative pressehistorier vedr. anlægget af CityringenPå baggrund af den seneste tids negative medieomtale bør det overvejes om Metroselskabet ifremtiden skal ændre pressestrategi og i højere grad proaktivt gå ud med de dårlige historier.KOM har identificeret en række potentielle negative sager. Nedenstående skema indeholder kortebeskrivelser af de enkelte sager samt pressestrategisk anbefaling.Nærværende oversigt er til direktionens kommentering og tilføjelse.Emne Problemstilling AnbefalingArbejdssikkerhed påbygepladserne24/7-arbejde på fire ikke-TBM-byggepladser jf.option i kontrakt.Forsinkelse på CityringenAntallet af arbejdsulykker liggerfortsat over landsgennemsnittet.Risikoen for alvorlige, måske fatale,arbejdsulykker er stor pga.mangelfuldesikkerhedsforanstaltninger, etc.Nødvendigheden af til døgnarbejdeunder den mest støjende fase skalkommunikeres til ejere mfl.Ejere og naboer skal informeres om,hvordan MS vil håndtere naboer førog under døgnarbejde.Projektet er ved at være såforsinket, at det ikke kan ignoreres.Ændres tendensen ikkemarkant, bør MSoffentligt og proaktivterkende/adressereproblemet i løbet af dekommende måneder.MS skal aktivt ud medsagen.Udarbejdes:- Pressestrategi- kommunikationsplannaboer- udkast tilpressemeddelelse samtnabokom.plan vedlæggesdet materiale, derpræsenteres forbestyrelse ultimo januar.MS skal aktivt udMetadata: DocID AT AST Version 1.1 Page 1 of 2


RisikovurderingerPolitiken/Kim Faber har bedt omaktindsigt og har fået en rækkerisikovurderinger indtil videre.Der er flere forhold, der kan tænkesat blive bragt op, herunderArbejdsmiljøEt beredskab ertilstrækkeligt for nu.(Manglende?) ugentligetests vedr. fx grundvand ogpartikeludledning.Fjernede nødskakteUdenlandske arbejderepå anlæggetDer kan sås tvivl om, hvorvidt deudeladte nødskakte ensikkerhedsrisikoLøsning er godkendt af TÜV ogBrandvæsen, men Brandvæsnet kanmåske finde på at udtale sig kritiskom løsningen.Hvor mange af arbejderne påbyggepladserne er danske?Læs: de tager danske jobsAktivt ud.1½ sides faktuelorientering til ejere.Sælge historie til JyllandsPosten om det nyeinnovative system, etc.Et beredskab ertilstrækkeligt for nu.Metadata: DocID AT AST Version 1.1 Page 2 of 2

More magazines by this user
Similar magazines