Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

fedtsyrer: 5-10 E%. Målet er, at det totale fedtindtag er 25-35 E%. Hvis patienten harproblemer med utilsigtet vægttab, anbefales fedtrige levnedsmidler med fortrinsvismono- og polyumættede fedtsyrer.Fisk og fiskeolie: Personer med hjertekarsygdom anbefales at indtage 300 g fed fisk pr.uge svarende til 7 g marine n-3 polyumættede fedtsyrer pr. uge. Alternativt tilsvarendesupplement i form af fiskeoliekapsler (28).Frugt og grøntsager: I Danmark er den officielle anbefaling for indtag af frugt oggrøntsager 600 g/dag. Anbefalingen beror på, at et højt indtag af frugt og grøntsager bl.a.er forbundet med nedsat risiko for hjertekarsygdom. En meta-analyse beskriver, at der erstærke biomarkører for, at frugt og grøntsager har en beskyttende effekt i forhold tilhjertekarsygdom. Frugt og grøntsager er rige på kalium, folinsyre, fibre, antioxidanter,plantesteroler, flavonoider og C-vitamin. Disse stoffer medvirker til at sænke blodtrykketog dermed risikoen for hjertekarsygdom.Fuldkorn/kostfibre: Personer med hjertekarsygdom anbefales at indtage min. 75 gfuldkorn/10 MJ dagligt. Sammenholdes de 75 g fuldkorn med anbefalingen for indtaget af25-35 g kostfiber/dag eller 3 g/MJ svarende til 30 g/dag for en kost på 10 MJ, kan ca.halvdelen af kostfibrene komme fra frugt, grønt og kartofler, mens resten bør komme fracerealier (brød, gryn, ris og pasta).Alkohol: Sundhedsstyrelsen har skærpet alkoholrådene til kvinder og mænd, ogHjerteforeningen bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger (29).Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol gennemgåes: drik ikke alkohol for dinsundheds skyld (motion, sund mad og rygestop har en langt mere positiv effekt på hjertetend et lille forbrug af alkohol), lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrugpå 7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande for mænd, høj risiko for at blive sygpå grund af alkohol, hvis man drikker mere end 14/21 genstande om ugen, stop før 5genstande ved samme lejlighed.12 ugers udvidet rehabiliteringsforløb med individuelle samtalerDet 12 ugers udvidet rehabiliteringsforløb tager udgangspunkt i Forløbsprogrammet.Patienterne tilbydes individuelle samtaler i kombination med gruppeundervisningen.Patienten opfordres til at medbringe ægtefælle eller anden pårørende, da undersøgelserviser, at inddragelse af pårørende kan støtte patienten og gøre det nemmere atgennemføre livsstilsændringer. Ved udeblivelse fra gruppeundervisning og/eller deindividuelle samtaler tages kontakt til patienten for at klarlægge årsagen til udeblivelse.I håb om at patienterne vil arbejde videre mod et hjertemæssigt sundere liv efterafslutning på rehabiliteringsforløbet, introduceres patienterne til den sidstegruppeundervisning til en aktivitetsmappe udarbejdet af Hjertekirurgisk afsnit T2. I denneaktivitetsmappe er beskrevet diverse aktivitetstilbud inden for KRAM faktorerne i AarhusKommune.Indledende individuel samtale med sygeplejerskeAlle patienter tilbydes en indledende individuel samtale á 1 times varighed, somstruktureres ud fra en fast interviewguide (bilag). Forud for den individuelle samtaleorienterer sygeplejersken sig om patientens indlæggelsesforløb i EPJ.Formålet med samtalen er at danne sig et helhedsindtryk af patienten med hensyn tilaktuelle ressourcer og behov, patientens indsigt i sygdoms- og behandlingsforløbet samtmotivation for at ændre livsstil. Patienten opfordres til at beskrive sit hidtidigesygdomsforløb, og sygeplejersken støtter patienten i at opstille kort- og langsigtede målSide 98

More magazines by this user
Similar magazines