Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

eregninger på baggrund af undersøgelsen.Perspektivering og videns deling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?I projektperioden har projektledelsen og projektdeltagere ved flere lejligheder informeretom projektet i afsnit T2 og ved nationale faglige fora• thorax- og karkirurgisk symposium i Odense 2010 og Ålborg 2012• Undervisning: cand.cur.studerende og stud. Master i klinisk sygepleje ved AarhusuniversitetArtikler:Markholt N, Ahlmann MA, Rønfeldt L, Laustsen S. Tværfagligt hjerterehabiliteringsprojektpå Aarhus Universitetshospital i Skejby. Diætisten 2011;109(19):11-12Formidling• Projektresultaterne vil blive publiceret i peer reviewed videnskabeligt tidsskrift• Projektresultaterne vil blive formidlet skriftligt og mundtligt i relevante faglige foraVi vil orientere os om resultaterne, der opnås i de beslægtede projekter 9, 10, 11, 12 og 22,og overveje om• videndeling af resultater• fælles læring på tværs af projekter og sektorer og udveksling af erfaringer med atindføre og fastholde ændringer klinisk, personalemæssigt, organisatorisk og i relationtil den teknologiske udvikling• samarbejde med henblik en faglig og pædagogisk videreudvikling af vores indsats ihjerterehabilitering7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Se venligst under punkt 68. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?En øget indsats for at sikre, at de socialt udsatte patienter gennemførerhjerterehabiliteringen er styrket med de individueller samtaler i det udvidede 12 ugershjerterehabiliteringsforløb.Fra træningsstudiet i projekt 8 er vi blevet opmærksom på, at patienter, der har væretgenindlagte, er i antidepressiv behandling, er overvægtige og er single skal have ekstraopmærksomhed i rehabiliteringsforløbet, idet disse patienter har større risiko for at faldefra rehabiliteringsforløbet.Vi har fået fremmet det tværfaglige samarbejde på hospitalet til gavn for patienterne.Samlet set har projekt 8 givet os overvejelser om, hvordan den tværfaglige interventionkan kombineres, således at fx flere faggrupper underviser samtidigt. Det har vist sig, atSide 101

More magazines by this user
Similar magazines