Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Resultaterne er præsenteret på Landskursus 2012 for Kardiovaskulære ogthoraxkirurgiske sygeplejersker på Rigshospitalet i november 2012.Det er hensigten at resultaterne skal formidles på det årlige ”Hjertekursus” på AarhusUniversitetshospital, Skejby. Det er et intensivt kursus over 4 dage med deltagelse afsundhedsprofessionelle fra forskellige faggrupper fra hele Region Midt.Det er hensigten at resultaterne skal præsenteres på EuroHeartCare i marts 2013. Det eren international tværfaglig kongres for sundhedsprofessionelle, der afholdes i Glasgow,Scotland.Der er planer om snarest at udarbejde artikel om undersøgelsen til ”NordiskSygeplejeforskning” og evt. også et engelsksproget tidsskrift som kunne være ”Journal ofCardiovascular nursing”.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?I implementeringsfasen har der været særlig fokus på at informeresundhedsprofessionelle i afdelingen om projektets resultater via dialog, for atimødekomme undren og spørgsmål til projektet. Det har været med sigte på at involvereog øge personalets medejerskab til projektet. Det vil på sigt give anledning til, atresultaterne i projektet vil forme og udvikle et højt vidensniveau i forhold tilhjerterehabilitering i afdelingen, der kan tilpasses den enkelte patients behov. Der vil værebehov for en kontinuerlig vidensdeling om projektet i forhold til nyansatte og i forhold tilat fastholde medarbejderstaben.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigt10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementeret idaglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk+++ +++sygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde3. Bedre samarbejde mellem hospital ogalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommunerog hospital5. Bedre patientforløb +++6. Forløbsprogrammet er implementeret +7. Indsatsen understøttes af relevantteknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres ++kompetencerSide 109

More magazines by this user
Similar magazines