Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projekt 9Selvevaluering af ”Individuel vejledning til patienter med særlige behovfor hjerterehabilitering ved Regionshospitalet Viborg.”(Hospitalsenhed Midt)TilskudsmodtagerRegion MidtjyllandHospitalsenhed Midt.Medicinsk afdeling, Hjertemedicinsk ambulatorium,Regionshospitalet Viborg.ProjektnummerProjekt nummer 54698/9Projektets navn(e) eller betegnelse(r)Individuel vejledning til patienter med særlige behov for hjerterehabilitering vedRegionshospitalet Viborg.Projektleders navn og kontaktinformationMarianne Lønvig, afdelingssygeplejerske, HE MidtHjertemedicinsk ambulatorium, Heibergs Allè 4, 8800 Viborg. Tlf.:78448201E mail: Marianne.Loenvig@Midt.RM.dkKlinisk udviklingskoordinator Annette Fenger, Medicinsk afdeling, HE Midt, RH Viborg,Heibergs Allè 4, 8800 Viborg. Tlf.:78447112E mail: annette.fenger@midt.rm.dkProjektet er finansieret via puljen vedrørende (sæt kryds)Forløbsprogrammer X Patientundervisning og egenomsorgDato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon30.11.2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutningDato for forventetafslutningX31.12.2013Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforDer er ansøgt om og bevilget en forlængelse af projektperioden, således at projektetafsluttes 31-12-2013. Udgifterne til forlængelse af projektet afholdes af tildelte midler.Baggrunden for forlængelsen er antal inkluderede patienter. Demografisk har der ikkeværet det forventede antal patienter med særlige behov for tilpasset rehabilitering.Side 111

More magazines by this user
Similar magazines