Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDer har været anvendt de midler, der er ansøgt til aflønning af personale samt lidt udgiftertil oprettelse af it - arbejdsstation/database etc. Såfremt projektet skal fortsætte i drift udover 2013 har der været følgende udgifter under projektet, hvor isærpersonaleressourcerne fortsat vil være der i ren drift.Udgifter til drift i forhold til frikøb af sygeplejerske til projektarbejdet 15 timer pr. uge.Udgifter til 5 diætist timer pr. uge.Udgifter til etablering af database.Udgifter til PC.Psykologbistand på timebasis.Erfaringen har vist, at det er nødvendigt at have den fornødne tid til at laveprojektarbejde, herunder også indtastning af data i database.Hvorvidt denne merudgift kunne opvejes samfundsøkonomisk fordrer et længeretidsperspektiv, da fastholdelse af interventioner til et sundere liv med en kroniskhjertesygdom vil vise sig i færre forbrug af sundhedsydelser.Perspektivering og videns deling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Projektets inklusionsperiode er udvidet med henblik på at opnå et tilstrækkeligtpatientgrundlag til at vurdere interventionerne på.Interventionen omkring psykolog bistand er omlagt således, at der er mulighed forgruppesamtaler.Resultaterne vil fremadrettet blive anvendt til at vurdere, hvorvidt der i fremtiden skalvære en differentieret indsats i forhold til rehabilitering af udsatte patienter.Tilbuddet om psykologbistand skal ved projektets afslutning vurderes i forhold tiludgifterne til psykolog timer, som ikke er en del rehabiliteringen i HE Midt.I forbindelse med projektet købes psykolog timerne eksternt og afregnes på timebasis7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?På nuværende tidspunkt er der endnu ikke planlagt konkret formidling.Rehabiliterings grupperne i Region Midt vil blive præsenteret for resultaterne, da ogsåidegrundlag og design har været præsenteret.Projektet vil blive omtalt i HE Midt`s nyhedsbrev.Ligeledes ville SIG gruppen for hjertesvigt, og Landskursus for thorax og kardiovaskulæresygeplejersker være naturlige målgrupper for videns spredning.Det overvejes samtidig at præsentere projektet via Poster/indlæg på Region Midt`s storeuddannelsesdag i 20138. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Side 115

More magazines by this user
Similar magazines