Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Måleredskabet ”En guide til fastholdelse af praksis” er forsøgt udfyldt og kræver ikkeyderlig forklaring på nuværende tidspunkt, da projektet endnu ikke er afsluttet.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtKilder og litteraturliste:Forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme, RM hjemmeside 2012.Pakkeforløb for hjertesvigt, RM hjemmeside, 2012.Statusbeskrivelser indset til regionen undervejs. Kan rekvireres der eller hos afdelingen.10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementeret idaglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk xxxsygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde3. Bedre samarbejde mellem hospital ogalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner Ikke relevant.og hospital5. Bedre patientforløb x6. Forløbsprogrammet er implementeret xxx xxx xxx7. Indsatsen understøttes af relevant xteknologi8. Professionelle har bedre xxpopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres xxkompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud xxx11. Flere mennesker med kronisk sygdom xxkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud xxx13. Den sociale ulighed i sundhed Det er det viudjævnesundersøger.14. Flere patienter er uddannet i egen xxsygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i Xxindsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket Xx17. Patienter medvirker mere aktivt i Xxindsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan Xforebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser ?20. Positiv sundhedsfaglig effekt ?21. Sundhedsøkonomisk gevinst ?Side 116

More magazines by this user
Similar magazines