Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Scoringen under ”Fordele” viser, at forandringen ikke letter personalets arbejde. Faktorenomhandlende infrastruktur udkommer med lav score, da det som tidligere anført vurderes,at personaleressourcerne fremadrettet er utilstrækkelige til at fastholde deimplementerede indsatser. Med udgangspunkt i dette og det tidligere beskrevneforekommer det derfor logisk, at faktorerne ”Fordele” og ”Infrastruktur til understøttelseaf fastholdelse” giver udfordringer fremadrettet. Som beskrevet tidligere (punkt 6)arbejder vi aktuelt på at smidiggøre, effektivisere og forenkle arbejdsgange samt justeretiltag for på denne måde at kunne videreføre projektets indsatser i videst muligt omfang iforhold til de fremadrettede ressourcer.Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en plan for, hvordan vi fremadrettet vilmonitorere på og dermed følge videreførelsen af de implementerede indsatser. Faktoren”Monitorering af forandringsprocessen” viser derfor stort potentiale for forbedring. Viovervejer aktuelt, hvorvidt vi kvalitativt fortsat kan følge patientperspektivet ved hjælp afdet allerede udarbejdede spørgeskema. Endvidere overvejes hvorvidt vi mere kvantitativtbør følge videreførelsen af indsatsen via aktivitetstal / dataudtræk.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtCFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling (2011). Evaluering af Projekt Hjerterehabilitering– delrapportering.CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling (2012). Evaluering af projekt hjerterehabilitering.Frølich, Anne, Hendriksen, Carsten og Jørgensen, Svend Juul (2005). Optimering afindsatsen ved kroniske sygdomme. Model for en sammenhængende indsats. Ugeskrift forLæger, 167, København, s. 266–8.Meillier, Lucette (2007). I gang igen efter blodprop i hjertet – socialt differentierethjerterehabilitering. Region Midtjylland, Århus N.Meillier, Lucette1, Melgaard Nielsen, Kirsten2, Breinholt Larsen, Finn1 & Lytken Larsen,Mogens (2012). Socially differentiated cardiac rehabilitation: Can we improve referral,attendance and adherence among patients with first myocardial infarction? ScandinavianJournal of Public Health, 2012 (40).Region Midtjylland (2008). Forløbsprogram for hjertekarsygdom. Fokus på rehabiliteringefter blodprop i hjertet og svær hjertekrampe.Region Midtjylland (2011). Sundhedsaftaler.Lokaliseret d. 23.11.12 på www:http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/samarbejde+med+kommunerne/de+lokale+aftalerRegion Midtjylland og Center for kvalitetsudvikling (2008). Perspektiv på den fagligeindsats blandt borgere med en hjertesygdom – et bidrag til udarbejdelse afkronikerprogram for hjertekarsygdomme i Region Midtjylland.Regionshospitalet Randers (2011). Projekt hjerterehabilitering – Tværsektorieltsamarbejde om udvikling af et sammenhængende og velkoordineretSide 129

More magazines by this user
Similar magazines