Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet24. Mere omkostningseffektiv praksis25. Højere patientsikkerhed26. Patienters helbred/prognose erforbedret27. Øget produktivitet i indsatsen overforkronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes for uændrederessourcerSymbolforklaring:÷ betyder nej+ betyder jaRækker, som ikke er udfyldte, er ikke relevante for projektet.Bilag 1Resultat af anvendelse af måleredskabet ”En guide til fastholdelse af praksis” udført d.22.11.12ProcesFordele 0,0Dokumentationens troværdighed 9,1Tilpasningsevne 7,0Monitorering af forandringsprocessen 0,0I alt 16,1PersonaleInvolvering og oplæring 6,3Holdning og motivation 5,1Den overordnede ledelses engagement 15Den kliniske ledelses engagement 15I alt 41,4OrganisationStrategisk målsætning, værdigrundlag ogkultur7,2Infrastruktur til understøttelse af fastholdelse 3,3I alt 10,5Samlet pointværdi 68,0Side 131

More magazines by this user
Similar magazines