Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Målsætningen for projektet var:• Sikre at patienterne får den relevante rehabilitering efter hjertesygdom.• Optimere socialt differentierede patientforløb.• Sikre koordinering af tværfaglig, tværsektoriel behandling og rehabilitering samtløbende opfølgning.Levede projektet op til formålet/målsætningen:• Vi har implementeret nye tiltag til hjertepatienten iht. forløbsprogrammet med etsærligt tilbud til de sårbare patienter, der henvises til flowdiagram side 10. Enudfordring pga. specialisering/omstrukturering af sundhedsområdet i Region Midt.• Journal audit er erstattet af en kvalitativ undersøgelse med interviews af 9hjerterpatienter, der henvises til bilag 4• Faktorer for patientens motivation for fysisk træning er verificeret ved et kvalitativtstudie med interviews med 8 patienter. (Et Kvalitativt studie af faktorer forhjertepatienters til- og fravalg af "tilbud om fysisk træning" i hjerterehab-fase 2, 2011).• Et formaliseret samarbejde med fase 3 Sundheds og omsorgsafdelingen Silkeborgkommune er etableret• Vores samarbejdsrelationer er styrket såvel internt som eksternt5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterHvilke resultater har projektet givet:Under punkt 3 er der gjort rede for de konkrete tiltag i projektet, der henvises til bilag 5,6,7og 8, som viser implementeringen af vores nye tilbud i hjerterehabilitering og den fysisketræning før og efter projektstart.Side 143

More magazines by this user
Similar magazines