Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster: dokumenteres?praksis,implementeret i+++/++/+daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk+++sygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde +++3. Bedre samarbejde mellem hospital og++almen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner+++og hospital5. Bedre patientforløb +++6. Forløbsprogrammet er implementeret +++7. Indsatsen understøttes af relevant+teknologi8. Professionelle har bedre+populationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres+++kompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud +++11. Flere mennesker med kronisk sygdom+++kommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud +++13. Den sociale ulighed i sundhed++udjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen+++sygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i+++indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket ++17. Patienter medvirker mere aktivt i++indsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan++forebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser ++20. Positiv sundhedsfaglig effekt +++21. Sundhedsøkonomisk gevinst +22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet +23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet +++24. Mere omkostningseffektiv praksis ++25. Højere patientsikkerhed +++26. Patienters helbred/prognose er+++forbedret27. Øget produktivitet i indsatsen overfor++kronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes for uændrede+ressourcerSide 149

More magazines by this user
Similar magazines