Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

støtte, tobaksafvænning, sygdomslære, dele af den fysiske rehabilitering samt kontrol afden medicinske behandling kan foregå i primærsektoren ved almen praksis og via detlokale sundhedscenter. Der forudsættes dog forsvarlig overdragelse fra hjerteafdelingen.Shared care er en måde at organisere behandling på, hvor delelementer i behandlingengennemføres i forskellige dele af sundhedsvæsnet med delt ansvar.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningHjerterehabilitering i Danmark gennemføres på nuværende tidspunkt i forskelligesektorer. På trods af diverse tiltag for at bedre kontinuiteten er gennemførelsen afrehabiliteringsprogram begrænset. Der er endvidere et overlap mellem dele af tilbud, somindgår i hjerterehabilitering på sygehuse og i kommunerne.Vi vil undersøge, om man ved bedre koordinering af de forskellige elementer, som indgår irehabiliteringstilbuddet kan opnå god tilslutning til hjerterehabiliteringsforløbene ikommunens sundhedscentre med større involvering af patientens egen læge, tilfredshedhos patient og god kvalitet bedømt ved spørgeskema og forhåbentlig på sigt bedrelangtidsoverlevelse samt mindre fornyet sygelighed.HypoteseHjerterehabilitering efter AKS kan etableres efter shared care model med højeregennemførelsesprocent end hjerterehabilitering på sygehusets hjerteafdeling. Den øgedeinddragelse af primær sektoren i rehabiliteringens fase II vil føre til større deltagelse ogmere kontinuitet i forløbet.FormålFormålet med PhD projektet er at;• etablere en shared care model for fase II af rehabilitering efter AKS og sammenlignedenne med den nuværende hjerterehabilitering på sygehus.EndepunkterPrimært endepunkt (3 mdr.)• Deltagelse i sufficient hjerterehabiliteringsforløb (3 mdr). Dette fordrer deltagelse ifølgende elementer. Et element kan angives som deltaget i ved fremmøde på mindst50%. Fuld rehabilitering defineres som deltagelse i alle elementer den enkelte patienthar behov for. Delvis fuld rehabilitering defineres som deltagelse i et element mindreend anbefalet (eks 4 af 5)• Tobaksafvænning, hvis ryger.• Kostvejledning, mindst 50 % deltagelse.• Fysisk træning; mindst 50 % deltagelse over 12 ugers forløb.• Lægesamtaler, mindst 50 % deltagelse.• Undervisning om sygdomslære mindst 50 % deltagelse.• Individuelle samtaler med sygeplejerske, mindst 50 % deltagelse.Sekundære endepunkter (3 og 12 mdr)Ændring i;• BMI og abdominalomfang.Side 153

More magazines by this user
Similar magazines