Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

målsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Her kan du give det overordnede svar på om projektet har opnået det formål:• Dette spørgsmål kan desværre ikke besvares før fase II rehabiliteringen er afsluttet ca.01.07.2013 og resultaterne analyseret.Dokumentation for projektets resultater:• Vil ske i form af videnskabelige artikler publiceret i internationale tidsskrifter.Sundhedsministeriet vurderer, at kun få projekter formentlig vil kunne dokumentereeffektresultater - vi håber at bidrage med dette kvantitative studie, som iht. protokollen erdesignet som randomiseret kontrolleret forsøg.I projektet er der nu inkluderet 159 personer. I alt har ca. 75 personer været til kontrol efterfase II rehabilitering. 8 personer har været til 12 mdrs. follow up.Når projektet afsluttes håber vi at bidrage med data omkring hvordan shared caremodellentil tværsektoriel rehabilitering virker samt mulige gevinster eller tab ved atindføre en sådan model.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterHer kan du kort beskrive• Det vigtigste projektet indtil nu har nået, er udbredelse til 4 sygehusmatrikler og 8kommuner. Dette kan forhåbentlig bidrage til et mere nuanceret billede af fordele ogulemper ved sygehus og shared care-model.• Årsagen til dette er især hovedvejleder Kent Lodbergs kontakt til kolleger (JensRefsgaard, Viborg og Lars Frost, Silkeborg), samt disse afdelingers mulighed for atbidrage med viden og deltagere.• Endvidere en meget positiv stemning i alle involverede kommunale sundhedscentre(Aarhus, Viborg, Skive, Silkeborg, Samsø, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov) tildeltagelse.• Projektets største udfordringer• er at få tilstrækkelig med deltagere til at vurdere shared care modellen ordentligt.Projektleder og projektsygeplejersker arbejder dagligt på dette.• Sammenlægninger af sygehusafdelinger med skift af ledelse.• Sammenlægning af støtteafdelinger (fys- og ergoterapi), der har medført at træningpå sygehus skal foregå på Brendstrupgaardsvej, mens den øvrige rehabilitering er påTHG, indtil hele afdelingen kan være på Brendstrupgaardsvej.• ”konkurrence” med andre projekter under kronikerpuljen om patienter.• udskiftning af hovedvejleder.• At det samtidig skal være ph.d projekt, hvilket formidling af resultater.• Bidrag til at overvinde disse udfordringer/problemer/barrierer:• God dialog med hovedvejleder kent Lodberg, overlæge Helle Kanstrup, JensRefsgaard (viborg), Bo Christensen (almen medicin) og Jens Rubak (leder afpraksiskonsulent ordningen i RM)• Den nye afdelingsledelse har støttet op om projektet ift andre samarbejdspartnerepå sygehuset (Fys- og Ergoterapi)• Enkelte patienter bliver sendt til yderligere undersøgelser grundet fund ved de seneprojektkontroller efter 4 og 12 mdr.• forventede udfordringer i 2013, hvis projektet videreføresSide 155

More magazines by this user
Similar magazines