Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Deltagere pr 29.11.2012.Vist på hvilket sygehus og kommune de hører under, samt på diagnose.10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementeret idaglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisksygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde **Håber atgive info3. Bedre samarbejde mellem hospital og * se ovenforalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner * se ovenforog hospital5. Bedre patientforløb6. Forløbsprogrammet er implementeret *se ovenfor7. Indsatsen understøttes af relevantteknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet dereskompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud11. Flere mennesker med kronisk sygdom * se ovenforkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud13. Den sociale ulighed i sundhedudjævnes14. Flere patienter er uddannet i egensygdomSide 157

More magazines by this user
Similar magazines