Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projekt 13Selvevaluering af ”Lænderygsmerter – et litteraturstudie af bedste videnpå området” (CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling)TilskudsmodtagerRegion Midtjylland, MarselisborgCentret, Folkesundhed og KvalitetsudviklingProjektnummer: 54698,1454698. Lokalt projektnr. 13Projektets navn(e) eller betegnelse(r)Lænderygsmerter – et litteraturstudie af bedste viden på områdetProjektleders navn og kontaktinformation, Bart Junge van West, projektkoordinatorAnne-Mette Momsen, fysioterapeut, forskerMarselisborgCentret, Forskning og UdviklingFolkesundhed og Kvalitetsudviklingwww.cfk.rm.dkProjektet er finansieret via puljen vedrørende (sæt kryds)Forløbsprogrammer x Patientundervisning og egenomsorgDato for udfyldelse af selvevalueringsskabelonDato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon20-09-2012/22-11-2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet er X Projektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutning 01.05.2010 Dato for forventetafslutningEventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomLitteraturstudiet har indgået i det forberedende arbejde til udviklingen af etforløbsprogram for lænderygsmerter i regionen. Afdækningen af den kliniske kvalitet ogden organisatoriske kvalitet blev præsenteret for forløbsprogramgruppen maj 2010sammen med et studie af den patientoplevede kvalitet.Side 159

More magazines by this user
Similar magazines