Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

2012: Projektarbejde – hvor svært kan det være?Samarbejde med lægeforeningen i produktion af et e-lærings kursus i spirometri.(www.laeger.dk)Løbende dialog med afdelingens læger, afdelingssygeplejersken, sygeplejersker ogfysioterapeut i Lungemedicinsk Afdeling vedrørende specifikke spørgsmål til behandling afKOL, cases, den medicinske behandling, brug af pep fløjte mm.Deltagelse i 3 opfølgende stormøder vedrørende opfølgning på kronikerkompasset iAarhus. ( ”Kroniker – togmøder”)KvantitativtAftaler om besøg enten i lungeambulatoriet eller i praksis er registreret på datoen i en årskalender og korrespondancen har oftest foregået pr mail.Før et besøg har der oftest været på 3 - 4 kontakter pr mail eller telefon og efter et besøgoftest 2 - 3 kontakter. Derudover har der efter et besøg ofte været behov for at sendediverse materiale enten pr mail eller pr post (skemaer, litteraturanvisninger,medicinoversigter etc).I projekt perioden har der været kontakt med 58 ud af 117 praksis i Aarhus Kommune samt3 praksis udenfor kommunen. I alt har der været kontakt med 130 personer: 85sygeplejersker, 10 klinikpersonale med en anden uddannelse samt 35 praktiserende læger.Ved RIV fyraftensmødet den 13.11.2012, har der herudover været kontakt med yderligere 7klinikpersonale fra praksis, der ikke tidligere har været kontakt med.I de i alt 61 praksis, der har benyttet sig af projektets tilbud, er der aflagt 101 besøg. Dissebesøg er fordelt på 39 besøg i lungeambulatoriet og 62 besøg i praksis. Antal af praksis derhar ønsket flere end 1 besøg, enten i praksis eller i lungeambulatoriet, er på 25 (bilag 2 og3).KvalitativtEfter at have modtaget en skriftlig invitation, kan en typisk henvendelse pr mail fraklinikpersonalet før et besøg lyde:”Jeg vil rigtig gerne have besøg af dig her i praksis. Jeg er forholdsvis nystartetsom praksissygeplejerske, og vil i den forbindelse gerne have lidt ''fif'' til spirometri mm.”og”Vi har en praksis i ….., bestående af 3 læger og 3 sygeplejersker, der godt kunne tænke osbesøg af dig i vores praksis mhp. optimering af vores KOL-behandling.”og”Tak for dit brev fra 30/8 omkring KOL-projekt. Det lyder rigtig godt.Vi er i vores praksis 3 sygeplejersker og 6 klinik-sekretærer, som alle laver KOL-kontrollermed spiometri. Sygeplejerskerne også med medicin check.Vi vil meget gerne have et besøg af dig”.Gennemgående ønsker til undervisning har været:Side 11

More magazines by this user
Similar magazines