Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

deltagetForskningsenheden for Almen praksis (Aarhus Universitet) har evalueretKronikerkompasset. Jf. bilag 1 og Bemærkninger til Evaluering af Kronikerkompasset, bilag2. I evalueringens kvantitative del er defineret en række kvantitative parametre, somhenholdsvis Kronikerkompassets praksis-deltagere og ikke-deltagere er blevet målt på.Derudover har Center for Kvalitetsudvikling udført en undersøgelse før igangsættelse afKronikerkompasset og efter afslutning af Kronikerkompasset. Undersøgelsen belyser depraktiserende lægers vurdering af deres indsats i egen praksis i forhold til kroniskepatienter fra de tre sygdomsområder. Jf. bilag 3.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingGenereltI september 2010 startede projektet med at afholde møder for praksis, som havde tilmeldtsig projekt Kronikerkompasset (1. bølge). I januar 2011 blev den 2. bølge påbegyndt. I denførste fase i projektet har praksis fået kendskab til projektets rammer og har sat deres målfor, hvordan de vil optimere behandlinger af kronikere i deres egen praksis. Den næste faseer at implementere, evaluere og tilpasse igangsætte tiltag, som vil bidrage til det endeligeformål, at implementere et forløbsprogram. Alle praksis er blevet vejledt af etkonsulenthold, som skal understøtte, at praksis implementerer mindst et forløbsprogram iprojektperioden (medio 2010 – ultimo 2012).75% af alle praktiserende læger i Region Midtjylland har deltaget i projektKronikerkompasset. Det svarer til ca. 300 praksis. 550 læger og 650 praksispersonaler hardeltaget. Hver praksis har deltaget i 5 møder, hvoraf 4 af dem var med kollegapraksis. Det5. møde var med deltagelse fra kommuner og hospitaler.HalvdagsmøderEmnerne til møderne var:• 1. møde• Kendskab til egen praksis• Gennembrugsmetoden og forandringsmodellen• Forandringskataloger• Datafeedback• 2. møde• Organisation og arbejdsdeling i praksis• Intern og ekstern stratificering• 3. møde• Patientinddragelse og forebyggelse og egenomsorg• Farmaci• 4. møde• Resultater og perspektiveringDerudover har der været afholdt et 5. møde. Her var deltagerne alle repræsentanter fraalmen praksis, hospitaler og kommuner. Fokus for møderne var det tværsektorielleSide 165

More magazines by this user
Similar magazines