Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• Evaluering af Kronikerkompasset, bilag 1• Bemærkninger til Evaluering af Kronikerkompasset, bilag 2• ”Tovholder for patienter med kronisk sygdom”, bilag 35. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterMålet med projektet har været, at deltagende praksis i projektperioden har skulletimplementere mindst et af de regionale forløbsprogrammer. Derudover var det målet, atdeltagende praksis tilegner sig generelle arbejdsmetoder med henblik på, at praksisarbejder videre med at implementere de øvrige forløbsprogrammer inden for en korteretidshorisont. Ovenstående mål er opfyldt. Endvidere har stort set alle praksis identificeretderes kronikerpopulation. En stor del af alle praksis har foretaget stratificering ud frafastlagte indikatorer. Praksis er efter projektperioden bedre udstyret til at varetagetovholderfunktionen for det enkelte patientforløb (fastlæggelse af behandlingsmål ogopfølgning).Derudover har deltagerne i Kronikerkompasset fået erfaringer, som vil kunne benyttes idet fremtidige arbejde med kvalitetsudvikling i almen praksis. Det drejer sig om deerfaringer, de enkelte deltagende praksis har fået i forhold til:• arbejdet med en struktureret tilgang til kvalitetsudvikling• arbejdet med populationsoverblik som en tilgang til kvalitetsudvikling• arbejdet med kvalitetscirklens tilgang til kvalitetsforbedring (PDSA)• det tværfaglige samarbejde i klinikken• arbejdet med konkrete værktøjer til afdækning af egen praksis, udvikling af ny praksisog implementering• arbejdet med lægemiddelmonitorering og opfølgningJf. bilag 1, Evaluering af Kronikerkompasset og Bemærkninger til Evaluering afkronikerkompasset, bilag 2 samt bilag 3, ”Tovholder for patienter med kronisk sygdom”.Resumé af:• Bemærkninger til Evaluering af Kronikerkompasset (bilag 2)• Evaluering af Kronikerkompasset (bilag 1)• ”Tovholder for patienter med kronisk sygdom” (bilag 3)Bemærkninger til Evaluering ag kronikerkompasset (bilag 2)På baggrund af den evaluering, som Forskningsenheden for Almen Praksis (AarhusUniversitet) har udarbejdet, har Region Midt, Nære Sundhedstilbud væsentligebemærkninger i forhold til:• Evalueringsdesign• Forhandlingsprocesserne forud for og undervejs med hensyn Kronikerkompassetsdesign• Den kvalitative undersøgelseSide 167

More magazines by this user
Similar magazines