Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

forskellige ledelser og personaler, er der ikke gjort brug af fastholdelsesguiden.Som evalueringen af Kronikerkompasset viser, vil der være mange forskellige erfaringermed arbejdet med implementering af forløbsprogrammerne i den enkelte praksis.Generelt mener Nære Sundhedstilbud, at der i Kronikerkompassets tilrettelæggelse påmange områder er medtænkt et fastholdelsesperspektiv. Det gælder eksempelvis:• Der er brugt veldokumenterede anbefalinger via forløbsprogrammerne• Forløbsprogrammerne betragtes som troværdige• Tværfaglighed og involvering af praksispersonale• Organisatoriske forandringer kan skabe fordele for alle involverede (ny arbejdsdeling,mere struktur, større effektivitet)• Mulighed for monitorering af indsatsen med Kronikerdata• Mulighed for konsulentsparring i forandringsprocesserneDer er også efter Kronikerkompassets afslutning muligheder for at fastholde og eventueltforbedre sin praksis:• Praksis har adgang til Kronikerdata og deres egen patientpopulation frem til april 2013• Kronikerdata vil fortsat dataunderstøtte den regionale indsats over for kronisk sygdom,herunder monitorering af forløbsprogrammerne• I forbindelse med bl.a. indførelse af fælles medicinkort vil der være en intensivering afmedicingennemgange i almen praksis• Ved indførelse af nye forløbsprogrammer på bl.a. lænde-/rygområdet har praksis igenlejlighed til at ”tage temperaturen” på sin egen praksis samt benytte redskaberne fraKronikerkompasset. Det kan give nye og bedre måder at tilrettelægge indsatserne iforhold til de kroniske patienter9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtBilag 1: Evaluering af Kronikerkompasset, Forskningsenheden for Almen Praksis, AarhusUniversitetBilag 2: Bemærkninger til evaluering af Kronikerkompasset, Region Midt, NæreSundhedstilbudBilag 3: ”Tovholder for patienter med kronisk sygdom”, Region Midt, Folkesundhed ogKvalitetBilag 4: DriftsøkonomiSide 172

More magazines by this user
Similar magazines