Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Hvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?1. Forstærket indsats overfor kronisksygdomMarker gevinster: KanDu kan sætte +, ++eller +++, hvor +++resultaternedokumenteres?angiver særligvigtige gevinster.Kolonne 2 og 3udfyldes kun hvis duhar sat mindst et +xxx x XEr den nyepraksis,implementereti daglig drift?2. Bedre tværsektorielt samarbejde xx x x3. Bedre samarbejde mellem hospital Xx x xog almen praksis4. Bedre samarbejde mellem Xx x xkommuner og hospital5. Bedre patientforløb Xx x x6. Forløbsprogrammet er xxx x ximplementeret7. Indsatsen understøttes af relevant xxx x xteknologi8. Professionelle har bedre xxx x xpopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres Xx x xkompetencer10. Patientpopulationen får bedre Xx x xtilbud11. Flere mennesker med kronisk xxx x xsygdom kommer til regelmæssigkontrol12. Sårbare patienter får målrettet Xtilbud13. Den sociale ulighed i sundhed Xudjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen Xsygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i Xxindsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket17. Patienter medvirker mere aktivt i Xindsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan Xforebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser20. Positiv sundhedsfaglig effekt21. Sundhedsøkonomisk gevinst22. Driftsøkonomisk fordel forhospitaletSide 173

More magazines by this user
Similar magazines