Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

olle som tovholder i forhold til behandlingen af kroniske patienter i et sammenhængendesundhedsvæsen. Fokus på patientgrupper og på enkeltpatienter kan også bidrage til etkompetenceløft i almen praksis.Det overordnede mål er at almen praksis arbejder hen mod at få skabt systematik iarbejdet med medicinafstemning og medicingennemgang, ikke mindst for patienter medkroniske sygdomme og polyfarmacipatienter.Helt konkret har projektets forløb til formål at give de praktiserende læger inspiration,viden og værktøjer til selv at foretage medicingennemgang på deres patienter. Lægen harkendskabet til patienten samt ordinations- og seponeringsret. Farmaceutens rolle er atfacilitere, inspirere og bidrage med værktøjer og konkret lægemiddelfaglig viden. Heradskiller projektets nuværende koncept sig fra konceptet i den oprindelige protokol, hvoridéen var, at det var farmaceuten, som skulle udføre medicingennemgangene.Evalueringen af pilotprojektet gav anledning til denne ændring af det oprindelige koncept.Der henvises til:Evaluering af pilotprojektet (rapport)Projektbeskrivelse og projektplan, senest opdaterede (notat)Projekt nr. 15 Status nov 2012 (notat)Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingAlle læger i regionen tilbydes efter tur et forløb bestående af to møder. Det første mødeforegår i praksis med deltagelse af læger og personale. Farmaceuten medbringer endagsorden, som sætter fokus på arbejdsgange ved medicinbestilling i praksis, fast medicin,medicinafstemning, FMK og praksis, medicinafstemning. Det er vigtigt, at hvert besøgskræddersys til den enkelte praksis, således at praksis finder emnerne relevante.Imellem møderne arbejder praksis med at finde en arbejdsform for medicinafstemning ogmedicingennemgang, som passer til den enkelte praksis.Forløbets andet møde er for læger, og der er dagsordenen medicingennemgang ogprioritering af lægemidler på et højt fagligt niveau. Mødeformen er skift mellem oplæg oggruppearbejde med god mulighed for diskussion og erfaringsudveksling lægerne imellem.Ca. 2 måneder efter andet møde returnerer hver læge en tilbagemeldingsformular, hvordet angives på hvilken måde praksis har arbejdet med implementering af systematiskmedicinafstemning og medicingennemgang.Deltagende læger modtager et honorar for deltagelse i forløbet og implementering ipraksis, i henhold til indgået §2-aftale.Deltagelse i projektet tilbydes samtlige ca. 850 læger i Region Midtjylland.Uddannelseslæger, vikarer mm opfordres til at deltage sammen med den praksis, de ertilknyttet, men kan ikke modtage honorar. Deltagelse er frivillig, og der er ikke på forhåndsat noget mål (ambition) for deltagerprocent. Ved den endelige evaluering opgøresSide 177

More magazines by this user
Similar magazines