Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Midtjylland været med at sprede viden om KOL.- Viden tager tid at opbygge og skeroptimalt i en balance mellem teori og praksis. Projektet har taget udgangspunkt i behovetfor de enkelte deltagere. Der har været fokus på praktik og anvendt viden, - med den retteteoretiske balance.Lige knap halvdelen af alle praksis i Aarhus har ønsket undervisning og projektet har haftkontakt med flere end 130 personer. Vores antagelse om at klinikpersonalet kunne have etønske om eksempelvis mere viden om spirometri undersøgelser, synes dermed at væreblevet bekræftet, idet langt de fleste har nævnt dette emne som det vigtigste/højstprioriterede, når aftalen er blevet lavet i telefonen eller pr mail.De praksis der har ønsket besøg, er målrettede og meget interesserede og generelt åbneoverfor deres egne ”huller” i deres viden om KOL. De ønsker en opdatering og de ønskersvar på konkrete spørgsmål, som de støder på i deres hverdag. De er eks næsten alletidligere blevet undervist i spirometri undersøgelsen, men de fremhæver at det er godt, atder tages udgangspunkt i deres behov og deres eget spirometer og at det især er godt atdiskutere kurverne sammen med en sygeplejerske…” Hvad betyder tallene lige?” De harspecielt været glade for, at undervisningen kunne tage udgangspunkt i deres ønsker og atden har været praktisk orienteret og specielt rettet til dem.Citater:”Fået styr på spirometri, Hurra””Fedt at blive klogere på spirometri og at se jeres afdeling, Tak for en informativ dag”” Super godt. Alle lærte virkelig noget. Yderst kompetent underviser og behageligstemning.”” Rigtig godt, Glad for at få vækket interessen igen”.”Stor pædagogisk indsigt og anvendelse””Det var godt at snakke om reversibilitetstesten. Godt med links til brug af inhalatorer.Astma eller KOL mere klart”.”Skønt at gennemgå alle præparater … fra ikke medicinalindustrien”.Kilde: Evalueringsskemaer og mundtlige tilbagemeldinger.Der har i 2012 (indtil den 27.11), ifølge lægeforeningen, været 986 personer der har besøgte-lærings kurset i spirometri på DSAMs hjemmeside. ( se kilde)5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterProjektet har opnået at få kontakt med flere end 130 personer der er ansat i praksis ogprojektets styrke har været, at det har været formuleret som et tilbud der er blevettilpasset den enkeltes behov og ønsker.En styrke kan være, at klinikpersonalet/praksis selv har skullet henvende sig med et ønskeom undervisning. - Man kunne således antage, at det er de mest interesserede, derhenvender sig og at det samtidig også er grunden til, at de har været glade for tilbuddet? (se punkt 9 og bilag 9)Svagheden kan være, at undervisningen netop er et tilbud og ikke et krav/pålæg omSide 13

More magazines by this user
Similar magazines