Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Monitorering af forløbsprogrammer, med udgangspunkt i Projekt KronikerdataLedergruppen i følgende 2 afdelinger i RM: ’Nære Sundhedstilbud’ ogFolkesundhed ogkvalitetsudvikling’ har truffet beslutning omkring etablering af et system til løbendemonitorering af forløbsprogrammer (MAF). MAF skal opbygges med udgangspunkt iKronikerdata. De dele af Projekt Kronikerdata som videreføres efter 1. april 2013 ersåledes:• fortsat opdatering af patientpopulationerne for de 3 sygdomsområder; Diabetes, KOLog AKS• fortsat datafangst fra de samme datakilder som hidtil.Webapplikationen som har været tilgængelig for de praktiserende læger i RM, lukkes nedpr. 1. april 2013. Til brug for MAF vil der ske supplering med data fra andre datakilder endde nuværende. Der skal fx forsøges indhentet data fra DAK-e på cpr.nummerniveau og derskal indhentes kommunale rehabiliteringsdata.Projektlederen fra Projekt Kronikerdata indgår fremover i et teamarbejde medprojektorganisationen omkring MAF, hvorved erfaringer og arbejdsmetode erhvervet vedProjekt Kronikerdata videreføres i MAF.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?OplægProjekt Kronikerdata indgår i regionens samlede ramme for monitorerings-initiativer iforhold til forløbsprogrammer og kronisk sygdom. Monitoreringsrammen er blevetpræsenteret i diverse politiske udvalg i RM, herunder Sundhedsstyregruppen ogSundhedskoordinationsudvalget.Monitoreringsrammen er endvidere blevet drøftet i regionens klyngestyregrupper og –implementeringsgrupper.I løbet af projektperioden 2010-2012, er Projekt Kronikerdata blevet præsenteret mangegange, primært på interne regionale møder, men herudover også på møder i DanskeRegioner, KL og Medcom.ArtiklerProjektleder Helene Bech Rosenbrandt har i april 2011 fået publiceret en artikel omkringProjekt Kronikerdata og fokus på tværsektorielt populationsoverblik (Tidsskrift for DanskSundhedsvæsen, april 2011)Projektleder Lone Kærsvang har bidraget til artikel fra Teknologirådet, november 2011,omkring erfaringerne med at skabe populationsoverblik.Projektleder Lone Kærsvang er medforfatter på artikel, som er publiceret i BMC – MedicalInformatics and Decision Making 2012, 12:38Titel: Developing an algorithm to identify people with Chronic Obstructive PulmonaryDisease (COPD) using administrative dataHovedforfatter: Margrethe Smith, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus UniversitetHenvendelser omkring projekt Kronikerdata:Region Syddanmark, Center for Kvalitet har på baggrund af artiklen i DSSRegion Nordjylland, Sundhed og Sammenhæng, har rekvireret materiale om metoden tilSide 193

More magazines by this user
Similar magazines