Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

og almen praksis4. Bedre samarbejde mellem + +kommuner og hospital5. Bedre patientforløb ++ ++6. Forløbsprogrammet er ++ +implementeret7. Indsatsen understøttes af relevant +++ ++teknologi8. Professionelle har bedre +++ ++populationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres ++kompetencer10. Patientpopulationen får bedre +++ ++tilbud11. Flere mennesker med kronisk +++ +++sygdom kommer til regelmæssigkontrol12. Sårbare patienter får målrettet ++ +tilbud13. Den sociale ulighed i sundhedudjævnes14. Flere patienter er uddannet i egensygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet iindsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket17. Patienter medvirker mere aktivt iindsatsen18. Flere med kronisk sygdom kanforebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser20. Positiv sundhedsfaglig effekt ++ ++21. Sundhedsøkonomisk gevinst + +22. Driftsøkonomisk fordel for + +hospitalet23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet +++ +++24. Mere omkostningseffektiv praksis +25. Højere patientsikkerhed26. Patienters helbred/prognose erforbedret27. Øget produktivitet i indsatsen + +overfor kronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes foruændrede ressourcerAndet? (skriv)Side 195

More magazines by this user
Similar magazines