Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projekt 17Selvevaluering af ”Opfølgende hjemmebesøg” (Opfølgende hjemmebesøg- et udrulningsprojekt)” (Nære Sundhedstilbud)TilskudsmodtagerRegion MidtjyllandNære SundhedstilbudProjektnummerProjektnr. 54698 (implementering af forløbsprogrammer).Delprojektnr. 17Projektets navn(e) eller betegnelse(r)Opfølgende hjemmebesøg (Opfølgende hjemmebesøg - et udrulningsprojekt)Projektleders navn og kontaktinformation,Linda Bonde Kirkegaard, AC-fuldmægtigSkottenborg 26, 8800 Viborglinkir@stab.rm.dk78412203Projektet er finansieret via puljen vedrørende (sæt kryds)ForløbsprogrammerX Patientundervisning og egenomsorg(projekt 1-19)(projekt 20-28)Dato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon29-11-2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutning Dato for forventetafslutningX31-12-2013Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektet har fået bevilget en forlængelse af projektperioden til udgangen af 2013. Detteskyldes følgende grunde:• Udrulning udvidet fra 3 til alle klyngerInden projektstart var opfølgende hjemmebesøg allerede implementeret i Vestklynge.Projektet var således oprindeligt planlagt som et udrulningsprojekt i yderligere 3 klynger,men der har i projektperioden vist sig mulighed for, at der indenfor den afsatte økonomiskeramme kan gennemføres udrulning i samtlige klynger i regionen. Midtklyngen startedeSide 197

More magazines by this user
Similar magazines