Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

kontakter CFK efter de har modtaget spørgeskemaet for at gøre opmærksom på, at de ikkehavde den forventede sygdom, og derfor ikke kunne besvare skemaet. Det må forventes atlangt fra alle, der ikke mener at have den pågældende diagnose, som de er udvalgt påbaggrund af, vil returnere spørgeskemaet eller ringe ind ud fra betragtningen, at det sletikke vedrører dem.Udfordringen har samtidig været, at en række patienter med diagnosen KOL slet ikke selvhar haft oplevelsen af at have sygdommen. Nogle har oplevelsen af at haveluftvejsproblemer eller astma, men oplever ikke, at de har KOL. Det har ikke været muligt atafgøre, hvorvidt patienten rent faktisk slet ikke har KOL, ikke er bekendt med at have fåetstillet diagnosen eller måske ikke har forstået, at de har fået diagnosen. Under alleomstændigheder indgår de ikke i undersøgelsen, da deres svar ikke vil give mening.Der har samtidig været en del respondenter, der har ringet ind og sagt, at de ikke længerehar diabetes, eller at deres tal nu er blevet bedre, så de mener ikke, at de har diagnosen.Ovenstående kan være medvirkende årsag til at den samlede svarprocent er relativ lav(43%).Hvis projektet videreføres kan undersøgelsen med fordel tilpasses eventuelle ændringer iforløbsprogrammer og eventuelt inddrage de øvrige forløbsprogrammer, som imellemtiden er udviklet. Udfordringen kan være at have adgang til database med derelevante patienter.Rapporten med undersøgelsesresultaterne giver et konstruktivt bidrag til omstilling afindsatsen overfor kronisk sygdom.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetProjektet kan bidrage til at optimere patientens forløb i forhold til overgange,sammenhæng og effektivitet og derved få en bedre udnyttelse af ressourcerne.Såfremt undersøgelsen gentages vil omkostningerne til udviklingsdelen blive mindre end inuværende projekt.Projektet kan med fordel gennemføres over en kortere tidsperiode end 3 år, hvilket kanbevirke at undersøgelsen kan gennemføres for færre midler.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Det sker ved at skabe opmærksomhed omkring undersøgelsen og sprede resultaterne tilrelevante interessenter, så de anvendes i det videre arbejde med at forbedre kronisk sygepatienters oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.Det er fx sket ved• posterpræsentation på CFK’s interne konference (juni 2012)• at præsentere resultaterne for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland(juni 2012)• at udsende pressemeddelelser i forbindelse med offentliggørelse af rapporten (juli2012)• at sende rapporterne til repræsentanter i de enkelte sektorer inden forsundhedsvæsenet (fra juni 2012 og fremadrettet)• tekst på hjemmeside som appetitvækker til at læse rapporten på CFK’s hjemmeside (juliSide 210

More magazines by this user
Similar magazines