Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projekt 19Selvevaluering af ”En forstærket indsats for patienter med kronisksygdom 2010-2012” (Hospitalsenheden Horsens)TilskudsmodtagerRegion MidtjyllandHospitalsenheden Horsens, Medicinsk AfdelingProjektnummer54698/19Projektets navn(e) eller betegnelse(r)En forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012Projektleders navn og kontaktinformation,Henning Voss, KvalitetschefSundvej 30, 8700 HorsensHenning.voss@horsens.rm.dkTel. +45 7842 5030 (lokal 25030)Mob. +45 2531 0305 (lokal 25032)www. http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/Projektet er finansieret via puljen vedrørende (sæt kryds)ForløbsprogrammerProjekt 19X Patientundervisning og egenomsorgDato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon03-12-2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutning Dato for forventetafslutningX01-03-2013Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektet har søgt om forlængelse til 1. marts 2013 med henblik på at lave en dybereanalyse af, hvad patienternes tilfredshed har været med hhv. telemedicin og webbooking.Projektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomSide 213

More magazines by this user
Similar magazines