Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

med aktiviteter på bestemte tider før og efter ambulatorietider, derfor var det ’simple’opgaver /aftaler der blev valgt som mulige aftaler patienterne selv kan flytte. Patientermed diagnoserne endokrinologi og reumatologi blev inkluderet. Senere blev også patienteri kardiologisk regi og patienter i forløb hos diætister inkluderet.Et tilsvarende arbejde blev igangsat i regionens IT afdeling, som undersøgte forholdomkring domænenavn, certifikater, IP-adresser, system ejer, Datatilsyn og adgangskrav fxdigital signatur/NemID.En formåling viste følgende142 patienter ringede over 2 uger for at flytte tider• 60 til sygeplejerskerne• 82 til sekretærerne• 35 ville flytte pga sygdom• 30 ville flytte pga arbejde• 10 ville have en tidligere tid• næsten alle ringede inden for en ugeDe første patienter blev inkluderet september 2011 og en pressemeddelelse blev udsendt,der blev udviklet materiale til patienterne. Pr. 1.1.2012 var antallet af inkluderedepatienter:Reumatologi med 69 patienterKardiologi med 6 patientDiætisterne med 11 patienterEndokrinologi med 30 patienter.Siden medio januar 2012 har alle patienter på HEH haft mulighed for at kunne se derestidligere og kommende aftaler samt indkaldelsesbreve og evt. tillægsmateriale. Dissepatienter kunne ikke flytte deres tider, blot kigge.Der er blevet hængt plakater op i alle ambulatorier, udleveret flyers til patienterne, påstorskærmen i forhallen vises der information om Webbooking, der er endnu engangskrevet om Webbooking på hospitalets hjemmeside og der har været en artikel i HorsensFolkeblad om webbooking.På trods af disse tiltag er serveren ikke blevet bestormet og lagt ned af, at for mangebrugere vil benytte denne facilitet.Der kan være flere årsager til at patienterne ikke har været meget aktive i brugen afservicen.For det første er arbejdsgangen således, at patienten efter endt konsultation får en ny tidtil næste besøg. Hvis sekretæren eller sygeplejersken allerede på dette tidspunkt kan givepatienten en ny tid, på et for patienten fordelagtigt tidspunkt, har patienten måske ikke såstort behov for at skulle have tiden flyttet. For det andet, er der ikke tradition for isundhedsvæsenet, at patienterne har mulighed for at anvende denne slags funktionalitet.For det tredje så er der ikke på nuværende tidspunkt krav om at patienterne skal brugewebbooking for at kunne få en ydelse på hospitalet, ikke som i forhold til ansøgning ompension og andet, hvor der skal ansøges via borgerservice på internettet.Side 217

More magazines by this user
Similar magazines