Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

videre på erfaringerne fra hospitalets telemedicinske projekt og har derfor givet vigtigviden til at få designet et fælles projekt, som lægger vægt på de tværsektorielleudfordringer, sundhedsøkonomien, en teknologisk løsning, som omfatter flere forskelligediagnoser.PatientflowUdbyttet af arbejdet med patientflow har ført til, at vi arbejder videre med ideerne og denviden, som er opnået med henblik på at få udviklet det pågældende IT system, som der erudarbejdet de overordnede kravspecifikationer til.WebbookingRegion Midtjylland har besluttet og idriftsat webbooking i resten af region Midt. Tilbagestår den egentlige implementering på de øvrige hospitaler. Afdelingerne på de øvrigehospitaler skal indrulles efterhånden som de finder funktionaliteten anvendelig i deresafdelinger.På Hospitalsenheden Horsens er der er således dialoger i gang med nye afdelinger omibrugtagning af funktionaliteterne, som de er nu, men også dialog om videreudvikling afløsningen, så den kan imødekomme endnu flere ønsker og krav fra klinikken.Udviklingen af en løsning i samarbejde med de praktiserende læger er sat på hold.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?TelemedicinDer er lavet en del videndeling på projektet. Både i form af besøg på hospitalet fra bådehjemlige og udenlandske hospitaler, udarbejdelse af en poster, samt deltagelse ikonferencer for at sprede budsskabet.Der har været besøg fra blandt andet, som har fået præsenteret løsningen• EU’s sundhedsministre den 23. april 2012• Besøg af et hollandsk hospital den 22. august 2012• Besøg af franske journalister den 12. oktober 2012• Besøg af Glostrup hospital den 7. september 2011• Besøg af Hvidovre hospital den 12. juni 2012• Besøg fra Regionshospitalet Viborg 15. juni 2012• Besøg fra Bisbebjerg hospital og Københavns kommune den 16. marts 2012Projektet er blevet præsenteret på følgende konferencer• Telemedicinsk konference på AUH den 26. juni 2012• Oplæg i samarbejde med Horsens kommune, hvor vi henholdsvis præsenterede voresprojektet og efterfølgende havde deltager til workshops• Oplæg på Vitalaier 27. + 29. oktober 2011 henholdsvis på Sjælland og Jylland.Konferencen bød på forskellige KOL løsninger, hvoraf vi præsenterede dettelemedicinske perspektiv• Indlæg på Sygeplejeforskning og udviklingskonference på AUH; Teknologi og sygepleje-Robotter der batter den 12. januar 2012Side 221

More magazines by this user
Similar magazines