Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nye praksis,Hvad har været projektets gevinster?vigtigsteimplementeret iHvilke resultater er opnået?gevinster: dokumenteres?daglig drift?+++/++/+1. Forstærket indsats overfor kronisksygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde +++ Der tages ofterekontakt på tværs afsektorer3. Bedre samarbejde mellem hospital og ++almen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner +++og hospital5. Bedre patientforløb +6. Forløbsprogrammet er implementeret7. Indsatsen understøttes af relevantteknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres +++ Ja i den Denyekompetencerkvalitativeevalueringpædagogiskekompetenceanvendesipatientuddannelsen10. Patientpopulationen får bedre tilbud ++11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud13. Den sociale ulighed i sundhedudjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen +++ Ja der er fleresygdomuddannelsestilbud ikommunerne15. Bedre patientoplevet kvalitet i +++indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket +++17. Patienter medvirker mere aktivt i +++indsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan +forebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser20. Positiv sundhedsfaglig effekt21. Sundhedsøkonomisk gevinst22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet +++24. Mere omkostningseffektiv praksis25. Højere patientsikkerhedSide 232

More magazines by this user
Similar magazines