Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

standardudtræk over de indsamlede data fra MoEva.Standardudtrækket indeholder følgende: Dataoprensning, Rekodning, Beskrivendestatistik – Frekvenstabeller, al ønsket data fra SF12, KRAM, HeiQ og Antonovsky medopfølgning med enkelte analyser. Såfremt brugerne selv ønsker at analysere datayderligere, får de al data leveret, oprenset og rekodet leveret på enten en excel-fil, do-fileller en csv-fil.Som nævnt under punkt 1, har vi på nuværende tidspunkt været medvirkende til toevalueringsrapporter, og vi har forpligtet os til at levere yderligere data til 10 evalueringerfrem til sommeren 2013: Lemvig, Struer, Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern,Hospitalsenheden Vest ph.d. projekt, Viborg, Norddjurs, Syddjurs, Livsstilscafeerne.Følgende to figurer viser en oversigt over brugen af MoEva i evaluerings- rapporterne fraVestklyngen og fra Norddjurs kommune i Region Midt. Alle kommuner i den vestlige(Vestklyngen) del af Region Midtjylland – Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,Ringkøbing-Skjern og Struer – deltog i læring og mestrings projektet, med opfølgning vha.værktøjet MoEva. Desuden deltog Hospitals-enheden Vest med KOL-hold og diabetesskole.Figur 1: sammenhæng mellem analysens grupperinger, MoEva brugt i forbindelse medLæring og mestrings uddannelserne kvantitative evalueringKilde: Læring og Mestring, patientuddannelse på deltagernes præmisser: KvantitativevalueringRapporten kan læses herFigur 2: MoEva brugt i forbindelse med evalueringsrapporten fra Norddjurs.Side 239

More magazines by this user
Similar magazines