Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Planen med MoEva er, at denne skal sættes i drift og skal forankres i CFKFolkesundhedog Kvalitetsudvikling, Datamanagement. Når udviklingsprojektet MoEva afsluttes, overgårdet til drift og underlægges en systemforvaltning. Systemforvaltningen vil sætterammerne for driften, supporten, vedligeholdelse og videreudviklingen af MoEva.Driftsansvaret for MoEva vil blive placeret ved CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling –Region Midt. Der skal foreligge en driftsaftale, som skal indgås mellem CFKFolkesundhedog Kvalitetsudvikling og Datamanagement.Forslag der skal indgå i driftsaftalen:• Den skal beskrive det serviceniveau, som CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling –Region Midt, Datamanagement forpligter sig til at levere til brugerne• Hvem afholder udgifter• Hvem står for vedligeholdelsen af værktøjet• Hvem står for supporten til brugerne ude i kommuner og hospitaler• Hvem står for justeringer og videreudviklingen af værktøjet• Hvem står for formidlingen/PR af værktøjet i forhold til udbredelse af systemetregionalt og evt. nationalt• Der skal foreligge en klar organisatorisk tilknytning – hvor MoEva tilhører• Hvem står for den daglige drift (Datamanagement)• Hvem ejer data7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?• Fremadrettet: Informationsdag d. 25. januar 2013 for ledere, projektledere og andreinteressenter. Informationsdagen afholdes på MarselisborgCentret.• Hjemmeside: læs mere her• Nordisk Folkesundheds konference august 2011 Maiken Rose Hjortbak• Undervisning omkring MoEva – cand.scient.san uddannelsen på Aarhus Universitet.• Umiddelbart har vi ikke et præcis overblik over hvem der vil tage MoEva til sig ifremtiden, vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra Vestklyngen. Vi har ligeledesfået forespørgsler fra Skanderborg og Svendborg om MoEva og dets fremtid.• Vores arbejde vil i 2013 også bestå af at ”sælge” værktøjet, specielt da dette er deteneste der forefindes nationalt i øjeblikket.• Artikel: Evalueringsværktøj som hjælpemiddel til patientuddannelser af Jakob Hjort,datamanager og Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland. Læsyderligere på s. 36 her8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?MoEva er udviklet i en dialog med kommunerne. Fremtidig anvendelse af MoEvaunderstøttes af Datamanagement. Se ovenfor (punkt 6+7)9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtCFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling, MoEva – monitorerings og evalueringsværktøj tilSide 243

More magazines by this user
Similar magazines