Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

oplysninger.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigt10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementeret idaglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk ++sygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde ikke en del afprojektet3. Bedre samarbejde mellem hospitalog almen praksisikke en del afprojektet4. Bedre samarbejde mellem ikke en del afkommuner og hospitalprojektet5. Bedre patientforløb ++6. Forløbsprogrammet er ++implementeret7. Indsatsen understøttes af relevant +++teknologi8. Professionelle har bedre ikke en del afpopulationsoverblikprojektet9. Professionelle har udviklet deres +++kompetencer10. Patientpopulationen får bedre +++tilbud11. Flere mennesker med kronisk ikke en del afsygdom kommer til regelmæssig projektetkontrol12. Sårbare patienter får målrettettilbudikke en del afprojektet13. Den sociale ulighed i sundhed ikke en del afudjævnesprojektet14. Flere patienter er uddannet i egen +++sygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i uvist, menindsatsenforventeligt16. Patienters egenomsorg er styrket ++17. Patienter medvirker mere aktivt i +++indsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan +++forebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser forventeligt20. Positiv sundhedsfaglig effekt ++Side 261

More magazines by this user
Similar magazines