Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

I fase 1 under indlæggelseDemografiske data (uddannelse, erhverv, civil status, selvhjulpenhed)Cirkulation (BT, puls, vægt) ved indlæggelse og udskrivelseRespiration (ilt saturation) ved indlæggelse og udskrivelseScreening for ernæringsmæssig risiko, taljemålMobiliseringsevne (New Mobility Score)Rygestatus, nikotinafhængighed (Fagerströms test)GenoptræningsplanI fase 2 under ambulant genoptræningsforløb på hospitalCirkulation (BT, puls, vægt)Ernæring, taljemålPsykosocial funktion (screening for angst, depression, alkoholforbrug, selvopfattethelbred, livskvalitet SF 36),Mobiliseringsevne (New Mobility Score)Fysisk aktivitetsniveau (kondital, muskelstyrke - og power)Rygestatus og test for nikotinafhængighed (Fagerströms test)Deltagelse i træningsseancerErnærings - og sygeplejevejledningI fase 3 under opfølgende indsats i Aarhus Kommune og hos praktiserende lægeFysisk aktivitetsniveauPsykosocial funktion (se indhold ovenfor)Ernæring (kolesteroltal, taljemål)Der er pr. 01.12 2012 indtastet data om 231 patienter.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Dataindsamlingen afsluttes rettidigt og formålet med projektet opfyldes.Resultaterne er ikke færdigopgjort, men allerede nu kan vi se, at New Mobility Score harvist sig at være klinisk uegnet til målgruppen. Den er ikke specifik nok, da hovedparten afpatienterne scorer 9 point, som er den maksimale score (se bilag 1 "Registreringsskema tildatabase om funktionsevne og rehabilitering af patienter med hjertekarsygdom oghjerteinsufficiens", marts 2011).Vi kan ikke præsentere opnåede resultater i denne selvevaluering, fordi projektet er etforskningsprojekt, og derfor skal leve op til reglerne for offentliggørelse/publicering afresultater (Vancouver reglerne).5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterOpnåede delresultater/milepæle af projektet pr. 1/12 2012:Milepæle:• Nedsat styregruppe til organisering af projektet (se kommisorium i bilag 2)• Udvalgt variable sæt til databasen, har været til høring hos samarbejdspartnerne iSkejby, i Aarhus Kommune, i Region Midtjylland og hos praksiskoordinator, jvf.kommissoriet bilag 2• Udarbejdet kravsspecifikation til database• Valgt en web baseret IT løsning, som er udarbejdet af softwareudvikler fra RegionSide 266

More magazines by this user
Similar magazines