Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

til andre kronikergrupper.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtBilagsliste:Bilag 1, Registreringsskema til database om funktionsevne og rehabilitering af patientermed hjertekarsygdom og hjerteinsufficiens, marts 2011Bilag 2, Kommissorium for styregruppeBilag 3, Organisering af databaseprojekt10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementereti daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisksygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde + Styregruppen ikke relevant3. Bedre samarbejde mellem hospital og + Styregruppen ikke relevantalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner oghospital5. Bedre patientforløb ++ ja delvist6. Forløbsprogrammet er implementeret7. Indsatsen understøttes af relevant +++teknologi8. Professionelle har bedre ++populationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres ++kompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud13. Den sociale ulighed i sundhed udjævnes14. Flere patienter er uddannet i egensygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket17. Patienter medvirker mere aktivt iindsatsen18. Flere med kronisk sygdom kanforebygge, undersøge og/eller behandleegen sygdom19. Færre akutte indlæggelser20. Positiv sundhedsfaglig effekt ++ ja EPJ kompatibel21. Sundhedsøkonomisk gevinst22. Driftsøkonomisk fordel for hospitaletSide 268

More magazines by this user
Similar magazines