Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Telefon opfølgning• Projektsygeplejersken foretager opfølgende opringning 10-14 dage efter start afselvbehandling. - kan visitere til indlæggelse ved behov• Information om KOL telefonrådgivning.• Vi sørger for at bestille selvbehandlingsmedicin til patienten.• Aftale for besøg 2 ca. 3 måneder senere• Skema 5 anvendes ved dataindsamlingHjemmebesøg efter 3, 6 og 12 mdr., hvor telefonkonsultation kan overvejes og anvendesved besøg 3 og 6 mdr. OBS besøg 1 og 4 skal være min. 4 uger efter exacerbation.• Anvendt selvbehandling, erfaringer, problemstillinger m.v.• Der gives supplerende vejledning/undervisning i håndtering af forværringer• Livskvalitetsskema igen ved besøg 12 måneder• Aftale for næstfølgende besøg• Vi sikrer, at patienten har selvbehandlingsmedicin liggende.Skema om livskvalitet anvendes ved dataindsamling.DEL 2: Telefonrådgivning.Projektet vedr. selvbehandlingsplan suppleres med etablering af en telefonrådgivning fradet lungemedicinske regi.Baggrunden er, at behandling af KOL varetages af mange parter. Behandlingen bør - for atsikre den optimale effekt - være funderet i nyeste evidensbaserede viden. Denne erfaringog viden om specialet kan være svær at opnå i primær sektor samt indenfor andrespecialer på hospitalet.I det lungemedicinske speciale erfares der derfor ofte et behov for at formidle sin viden tilpraktiserende læger og hjemmeplejen, ligesom også patienter og pårørende er blevetmere opsøgende i forhold til viden om KOL området.Målgruppe:Fagpersoner indenfor primær sektorenFagpersoner indenfor sekundær sektorenPatienter med KOL-sygdommen.Pårørende til patienter med KOL-sygdommen.Metode:• Fast telefontid 2 timer dagligt på hverdage.• Telefonen passes af sygeplejerske med specialviden om KOL behandling med mulighedfor sparring med lungemedicinsk overlæge.• Postkasse for spørgsmål på e-mail. Autosvar med snarest muligt svar på spørgsmål,max. inden for 1 uge. E-mail adresse: KOLlinien@viborg.rm.dk• Telefon m. ”GULD nr”Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Resultaterne er ikke gjort op endnu.Det forventes at projektets 1. del vil have øget patientens mestringsevne og øgetlivskvalitet hvilket et kvalitativt interview af 4 deltagende patienter dokumenterer iSide 291

More magazines by this user
Similar magazines