Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

De patienter, der ikke tidligere har været i kontakt med KOL – eller Iltsygeplejerske, hargivet udtryk for, at de oplever et stort kvalitetsløft i form af øget viden og vejledning frapersonaleside.KOL linien (tlf. og mail) anvendes kun sparsomt og fortrinsvis af projektpatienter ogpersonale. Men der ses en tendens til, at antallet af henvendelser fra andre afsnit erstigende. Dette følger vi op på.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDa projektet endnu ikke er afsluttet, har vi ingen resultatopgørelser økonomisk.Resultaterne skal sættes i relation til det samfundsøkonomiske perspektiv, da KOLpatienter generelt har flere indlæggelser på et år med opblussen og dermed forbrug afsundhedsydelser. Det antages, at der muligvis minimeres i dette via projektet. Følgendeopgørelser vil blive anvendt:Målepunkter (metode) til DEL 1Data 1 år FØR inklusion, i projektåret (overvejer, om vi skal se, hvordan det er gået 1 årefter slut projekt):• ”Billede” af KOL patienten(KOL grad, alder, køn, MRC)• Antal eksacerbationer• Antal hjemmebehandlinger• Antal indlæggelser med KOL exacerbation• Antal kontakter til praktiserende læge med KOL problemer• Antal kontakter tlf. + hjemmebesøg (tidsforbrug)• Livskvalitetsskema CAT og CCQ• Spørgeskema til pårørendeMålepunkter (metode) til DEL 2• Antal opkald• Tidsforbrug udover telefontid• Registrering af hvem, der benytter sig af telefonrådgivning.• Registrering af spørgsmålskategorier• Effekt (sundhedsmæssig)Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Da projektet ikke er afsluttet, er dette ikke afklaret - men det kunne overvejes atkombinere projektets resultater med telemedicin. Der er gjort nogle erfaringer, og de kanbruges til at prøve det sammen med telemedicin.Omkring KOL linjen har dette afdækket et behov for en udgående funktion af KOLsygeplejersker på hospitalsenhederne, der er startet den 1. oktober 2012.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Side 293

More magazines by this user
Similar magazines