Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

ForordDenne rapport er en samling af 31 selvevalueringer, som er udarbejdet i Region Midtjyllandi efteråret 2012 . Selvevalueringerne handler om 28 projekter, som har fået penge fra tostatslige puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats overformennesker med kronisk sygdom.Selvevalueringerne er i perioden december 2012- marts 2013, brugt som grundlag for enekstern vurdering af projekterne som er forestået af CFK- Folkesundhed ogKvalitetsudvikling. Læs de eksterne vurderinger og tværgående analyser i rapporten:”Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012. En programevalueringaf resultater og erfaringer fra 28 projekter i Region Midtjylland finansieret af Ministerietfor Sundhed og Forebyggelse. Sammenfatning og konklusioner. Tværgående analyser.Eksterne vurderinger af de enkelte projekter”, CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling,Region Midtjylland marts 2013.15 projekters selvevaluering er også slutrapporter til Ministeriet for Sundhed ogForebyggelse:Afsluttede projekter finansieret af puljen vedrørende forløbsprogrammer1 Viden- og kompetencefunktion indenfor Kronisk Obstruktiv Regionshospitalet Randers ogLungesygdom (KOL)Grenaa2 Udgående funktion på KOL-området – undervisning i hjemmeplejen Aarhus Universitetshospitalog almen praksis3 Telemedicinsk specialbistand ved behandling af diabetiske fodsår i Aarhus Universitetshospitalalmen praksis, lokalcentre og regionshospitaler i Region Midtjylland4 Styrkelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats til Hospitalsenheden Vestsårbehandling af den diabetiske patient med særligt fokus påegenomsorg og forebyggelse via faglig støtte5 Udgående funktion for type 2 diabetes Aarhus Universitetshospital6 Koordinerende sygeplejerske for type 2 diabetes Hospitalsenh. Midt – Viborg7 Viden- og kompetencefunktion indenfor type 2 diabetes Regionshospitalet Randers ogGrenaa8 Tværfaglig og tværsektoriel hjerterehabilitering med afprøvning af Aarhus Universitetshospitalfysisk træning i eget hjem via telemedicin10 Tværsektorielt samarbejde om udvikling og etablering af individuelt Regionshospitalet Randers ogtilpasset hjerterehabiliteringGrenaa11 Tværsektorielt samarbejde om hjerterehabilitering Hospitalsen.Midt – Silkeborg13 Lænderygsmerter – et litteraturstudie af bedste viden på området CFK - Folkesundhed ogKvalitetsudvikling18 Borgernes perspektiv – en styrket implementering af Region CFKFolkesundhed ogMidtjyllands forløbsprogrammer for kroniske sygdommeKvalitetsudviklingAfsluttede projekter finansieret af puljen vedr. patientundervisning og egenbehandling20 Sundhedspædagogiske uddannelsesforløb CFK - Folkesundhed ogKvalitetsudvikling24 Udvikling af tværfaglig og tværsektoriel database for Aarhus Universitetshospitalhjertepatienter26 Etablering af diabetesskole Hospitalsenhed Midt – SilkeborgDe øvrige projekters selvevalueringer er statusrapporter til ministeriet.

More magazines by this user
Similar magazines