Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Vi forestiller os at præsentere den opsamlede viden som poster til FSLA, Nordisklungekongres 2013. ERS kongres mm.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Der er en oparbejdet viden og erfaring hos det personale, der har været aktører i projektet,og denne viden og erfaring skulle gerne anvendes til gavn for patentgruppen fremover.Endelig stillingtagen efter opgørelse af resultaterne. Skemaet er udfyldt og fordrer ikkeyderlig forklaring på nuværende tidspunkt.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtForløbsbeskrivelse for KOL, RM hjemmeside, 2012Statusbeskrivelser er indsendt undervejs til RM og kan rekvireres derfra eller ved kontakttil afdelingen.10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster: dokumenteres?praksis,implementeret i+++/++/+daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk +++ Det bliver desygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde ++3. Bedre samarbejde mellem hospital ogalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner ++og hospital5. Bedre patientforløb +++6. Forløbsprogrammet er implementeret7. Indsatsen understøttes af relevantteknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres ++kompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud +++11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud +++13. Den sociale ulighed i sundhed +++udjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen +++sygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i +++indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket +++17. Patienter medvirker mere aktivt i +++Side 294

More magazines by this user
Similar magazines