Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Diabetesskolen afholdes 6 gange om året og på nuværende tidspunkt har ca 120 pt.deltaget.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Vi har etableret en diabetesskole med et kursus program, der efterhånden er blevetjusteret efter de tilbagemeldinger fra pt. vi har fået undervejs. Dermed er projektets målopfyldt. Patient evalueringen eftersendes så snart vores kvalitetsafdeling er blevetfærdige med tlf interviewet, jf. bilag.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultater5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetEksterne udgifter til DM skolen er timebetaling til fodterapeut.Interne udgifter (udover frokost buffet) kan ikke angives, idet der er tale om en afvejning afhvilke DRG indtægter vi går glip af ved at to sygeplejersker ikke har individuelle diabeteskonsultationer i to dage, men i stedet underviser et hold på 6-10 personer. Det samme kansiges om udgift til diætist og overlæge undervisning.Det er vanskeligt at udtale sig om DM skolen hvad DRG indtjening angår er neutral, men deter formentlig tæt på.Det synes oplagt at store dele af de oplysninger der gives på DM skolen er generelle og med”stordrifts fordele” kan videregives til en gruppe frem for individuelt.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Diabetesskolen videreføres fordi det er et krav for opfyldelse af forløbsprogrammet. Hvis vihavde valget ville vi alligevel ikke gå tilbage til individuel undervisning, idet det er voresopfattelse at summen den viden, der bibringes ved skole undervisning er større og merebrugbar end ved den individuelle undervisning. Vi mærker også tydeligt patienternesindbyrdes kontakt og spontane netværksdannelse.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Silkeborg var det eneste sted i Region Midt hvor der ikke i forvejen var gruppebaseretundervisning, så det er snarere os der har modtaget impulser udefra (visse elementer afDM skolen stammer fra Horsens) end det omvendte.Når resultatet af tlf inteview af pt. foreligger vil vi tage vores kvalitetsafdeling med på rådmed hensyn til den bedst mulige videnspredning. Det er en stor opgave at foretage tlfinteview af 50 personer samt evaluere resultatet og disse erfaringer bør være tilgængeligSide 299

More magazines by this user
Similar magazines