Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster: dokumenteres?praksis,implementeret i+++/++/+daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk +++ (Ja) (Ja)sygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde Ikke relevant IkkeIkke relevantrelevant3. Bedre samarbejde mellem hospital og Ikke relevant IkkeIkke relevantalmen praksisrelevant4. Bedre samarbejde mellem kommuner Ikke relevant IkkeIkke relevantog hospitalrelevant5. Bedre patientforløb +++ (Ja) (Ja)6. Forløbsprogrammet er implementeret +++ Ja (Ja)7. Indsatsen understøttes af relevant +++ Ja Jateknologi8. Professionelle har bedre ++ Ja (Ja)populationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres + Nej Nejkompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud ++ Nej Ja11. Flere mennesker med kronisk sygdomNejNejkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud Ikke relevant IkkeIkke relevantrelevant13. Den sociale ulighed i sundhed Ikke relevant IkkeIkke relevantudjævnesrelevant14. Flere patienter er uddannet i egen +++ Ja Jasygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i +++ (Ja) (Ja)indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket +++ Ja Ja17. Patienter medvirker mere aktivt i +++ Ja Jaindsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan + (Ja) (Ja)forebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser Ikke relevant IkkeIkke relevantrelevant20. Positiv sundhedsfaglig effekt + Nej Nej21. Sundhedsøkonomisk gevinst + (Ja) (Ja)22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet + (Ja) Nej23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet ++ (Ja) Nej24. Mere omkostningseffektiv praksis + Ja Ja25. Højere patientsikkerhed + Nej Ja26. Patienters helbred/prognose er (+) Nej Nejforbedret27. Øget produktivitet i indsatsen overfor ++ Ja Jakronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes for uændrederessourcer++ Ja JaSide 308

More magazines by this user
Similar magazines