Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projekt 27Selvevaluering af ”Udbredelse af selvstyret AK-behandling tilHospitalsenheden Vest”TilskudsmodtagerRegion MidtjyllandHospitalsenheden Vest, Medicinsk Afdeling, Kardiologisk SektionProjektnummer54804/27Projektets navn(e) eller betegnelse(r)Udbredelse af selvstyret AK-behandling til Hospitalsenheden VestProjektleders navn og kontaktinformationTroels Niemann, Specialeansvarlig overlæge, PhDMedicinsk Afdeling, Kardiologisk sektionHospitalsenheden VestGl. Landevej 61, 7400 Herning30709012.Projektet er finansieret via puljen vedrørende (sæt kryds)Forløbsprogrammer Patientundervisning og egenomsorg XDato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon29.11.2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektet erafsluttetikke afsluttetDato for afslutning Dato forforventetafslutningX31.12.2013Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforDer er bevilget en projektforlængelse til 31.12.2013.Projektet kom først i gang i 2. halvår 2010.Det har taget lidt længere tid med at få gjort klar til start end forventet påansøgningstidspunktet.Samtidig har der været rekrutteringsproblemer, idet man havde forventet 50 patienter pr.år, i alt 150 patienter i projektperioden. Årsagerne til rekrutteringsproblemerne har væretflere: Det forlød før projektstart at man i Skejby havde en del pt fra HEV optageområde påventeliste til oplæring i selvstyret AK-behandling, som kunne flyttes direkte til HEV. DetSide 309

More magazines by this user
Similar magazines