Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• det er et godt sundhedstilbud til patienter som har langt til sygehus og denpraktiserende læge• det giver patienterne større indsigt i og forståelse for egen sygdom og behandling, ogdermed også et medansvar for eget helbred• selvstyret AK-behandling giver patienterne bedre muligheder for at rejse og væreuafhængige, trods kronisk sygdom.• dette sundhedstilbud er i tråd med de tilbud som gives i den øvrige del af RegionMidtjylland.• det har vist sig at være en effektiv måde til undersøgelse af om den enkelte pt er egnettil selvstyret AK-behandling, eller om man er nødt til at anvende de nyere og megetdyrere stoffer.Perspektivering og videns deling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Se ovenfor. Tilbuddet om uddannelse af patienter til selvstyret AK-behandling ønskes atfortsætte i afdelingen.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Der foregår regional videns deling på området, hvor afdelingen og de tilknyttede læger ogsygeplejersker og bioanalytikere deltager.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Erfaringen med projektet er:• at selvstyret AK-behandling har åbenlyse fordele for alle involverede, da metoden medat uddanne pt er effektiv, har høj pttilfredshed, øger egenomsorgen og letter arbejdetog omkostningerne for sundhedsvæsenet• at fordelene er veldokumenterede og betragtes som troværdige• at selvstyret AK-behandling kan tilpasses og videreudvikles• at selvstyret AK-behandling understøttes af et monitoreringssystem idet afdelingendeltager i en regional database med indsamling af de forskellige centres målinger.Det er vores erfaring at det er væsentligt for et godt resultat• at personalet, som skal varetage uddannelse af pt i selvstyret AK-behandling, er blevetinvolveret fra starten og alle har fået tilstrækkelig oplæring i den nye metode• at personalet oplever et medejerskab overfor undervisningsmaterialet, metoden ogden løbende kvalitetssikring af behandlingen• at ledelsen er engageret i at indføre og fastholde selvstyret AK-behandling9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigt10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Side 312

More magazines by this user
Similar magazines