Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster: dokumenteres?praksis,implementeret i+++/++/+daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk ++ JA Det vil den blivesygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde + IkkeDet vil den bliverelevant3. Bedre samarbejde mellem hospital ogalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommunerog hospital5. Bedre patientforløb +6. Forløbsprogrammet er implementeret7. Indsatsen understøttes af relevant Underteknologiudarbejdelse8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres + JAkompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud +++ JA11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol++ da det eregen kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud ++ bedremulighederfor frihed13. Den sociale ulighed i sundhedudjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen +++ JAsygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i +++ Nej, ikkeindsatsendirekte, mener implicit16. Patienters egenomsorg er styrket +++ Do.17. Patienter medvirker mere aktivt i +++ Do.indsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan ++ Do.forebygge, undersøge og/ellerbehandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser + Do.20. Positiv sundhedsfaglig effekt ++21. Sundhedsøkonomisk gevinst ++22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet In-direkte23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet ++ JA24. Mere omkostningseffektiv praksis25. Højere patientsikkerhed ++ JA26. Patienters helbred/prognose er + Nejforbedret27. Øget produktivitet i indsatsen overfor ++ Nejkronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes for uændrederessourcerUafklaretSide 313

More magazines by this user
Similar magazines