Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kanangives i boksen nedenforProjektet har ansøgt om og fået bevilget forlængelse af projektperioden. Dette påbaggrund af projektets udformning som klinisk randomiseret forskningsprojekt.Undersøgelsens starttidspunkt blev forskudt på baggrund af tidsforbrug på protokolskrivning og godkendelse af studiet via Etisk Komite og Datatilsynet. Det forventes at derkan inkluderes omkring 60 patienter per år med vores aktuelle optageområde.Optageområdet er blevet reduceret siden protokollen blev udfærdiget. Vi har aktuelt viaEtisk Komite fået godkendt ansøgning om, at måtte inkludere patienter i samarbejde medRegionshospitalet Viborg, med henblik på at udvide optageområdet og dermed inkluderepatienter hurtigere.Projektet er godkendt af Etisk Komite og Datatilsynet. Målet er at inkludere i alt 100patienter til henholdsvis kontrol og interventionsgruppe (i alt 200). Det forventes at 250patienter i alt skal randomiseres for at opnå disse tal. Statistisk analyse har vist at der skaldet antal patienter til for at sige noget om effekten af telemedicin hvad angår effekt pågenindlæggelses antal. Der er til dato inkluderet 89 patienter.Der pågår løbende evaluering af patienternes tilstand ved ambulante kontroller efter 3, 6,12 og 24 måneder, som beskrevet i medsendte protokol. Formålet med evaluering efter 24måneder er, at få vurderet om interventionens eventuelle effekter rækker længere endblot interventionsperioden.Der føres løbende database over effektparametre, såsom antal eksacerbationer, antalkontakter til egen læge, antal indlæggelser, indlæggelsesvarighed, tidsforbrug tilmonitorering osv. Der foretages i samarbejde med Dansk Sundheds Institut (DSI) enøkonomisk evaluering af indsatsen. DSI er i gang med, i samarbejde med blandt andrevores projekt, at udfærdige en rapport om antropologiske aspekter af indførelse aftelemedicin på KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) området.Det er planen efter færdiggørelse af projektet at formidle erfaringer og data viavidenskabelige artikler. Evidensen på området er generelt sparsom.Projektets sammenhængRegionshospitalet Silkeborg blev i 2007/2008 udset til at varetage en speciel opgave i detdanske sundhedsvæsen. Der skulle fokuseres på opgaver som at:• Omlægge ydelser fra indlæggelse til ambulant behandling• Omlægge indlæggelser fra akutte til subakutte• Styrke samarbejde på tværs af sektorer: Sygehus – Kommune – Praksis• Lette overgange mellem sektorerDerudover skulle fokuseres på at:• Indtænke den teknologiske udvikling• Fokus på brugerinddragelse• Opnå erfaringer med ovenstående• Udbrede erfaringer til andreSom led i disse opgaver og foci, så vi det som et naturligt tiltag blandt andre, at fokusere påSide 316

More magazines by this user
Similar magazines