Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Vi forventer at publicere forskningsresultater efter at studiet er færdiggjort. Vi regner medinternational publicering. Vi har haft en artikel i Midtjyllands Avis, men har ellers værettilbageholdende med at melde for kraftigt ud. Vi vil gerne have flere håndfaste data indenda.Vi har i forløbet haft møder med omkringliggende hospitaler (Horsens og Viborg) omtelemedicinens fremtid i regionen. Vi gør os tanker om eventuelle opfølgende projekter.Vi har afholdt møde med læger og teknikere fra et hospital i København, til vidensdelingforud for planlagt projekt i deres regi.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Vi har prøver at selvevaluere ved hjælp af ”The sustainability model”. Nogle af svarene erselvfølgeligt ikke nagelfaste, men beror på et aktuelt skøn. Dette gælder eksempelvisudsagn om øget effektivitet, og om ”lettet arbejde”. Det er også indtil videre svært at sigeat fordelene er veldokumenterede og åbenlyse, om end vi lokalt tror herpå.Vores (måske lidt optimistiske) forsøg på point givning ender med:Process: 8,7 – 9,1 – 3,4 – 3,3. I alt 24,5 pointPersonale: 11,5 – 11 – 6,2 – 6,7. I alt 35,4 pointOrganisation: 7,2 – 4,4. I alt 11,6 pointSamlet 71,5 point tydende på optimisme hvad angår mulighed for fastholdelse aftiltaget/forandringen i praksis. Vi føler i høj grad at tiltaget kan øge effektiviteten, hvis detholder stik at akutte indlæggelser kan forebygges på KOL området. De ressourcer der ikkeskal benyttes i forbindelse med en sådan indlæggelse kan benyttes et andet sted iorganisationen.Der har været høj grad af personale engagement og der er taget ejerskab på ”systemet” ogden nye måde at håndtere patienter på. Der er et højt ønske om fastholdelse af metoden idagligdagen.Som det er fremgået ligger forandringen godt i tråd med strategien for Hospitalsenhedengenerelt. Her er fokus på omlægning fra akut til elektiv aktivitet. Der er fokus på brug af nyteknologi. Der er fokus på brugerinddragelse og patientuddannelse. Ledelsen er i høj grad”gearet” til forandring, og støtter nye tiltag.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtBilag:Projekt protokol, incl. skema over forløbSelvbehandlingsplan, DeltagerinformationEks på intervention ved patientkontaktIndsat:ReferencelisteSide 324

More magazines by this user
Similar magazines